J.C. Jansen

foto J.C. Jansen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Ingenieur bij de Marine, die in het kabinet-Van Tienhoven i minister van Marine was. Hij was meer technocraat dan politicus, maar steunde wel met overtuiging het kiesrechtvoorstel van Tak i. Kwam in 1892 met een vlootplan, waardoor nieuwbouw bij de marine stelselmatiger plaatsvond dan voorheen. Werd in het kabinet-Pierson i opnieuw minister en kwam toen met bouwplannen, die verder gingen dan die van zijn voorganger. Vanwege verzet in de Tweede Kamer daartegen trad hij al na een half jaar af. In 1905 keerde hij in de landspolitiek terug als liberaal Tweede Kamerlid voor een Haags district. Als Kamerlid sprak hij bijna alleen over de marine. Was ook enige jaren wethouder van Den Haag. Stille werker en beminnelijk man.

Liberale Unie
in de periode 1891-1918: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Joannes Coenraad

Place and date of birth
's-Gravenhage, 14 December 1840

Place and date of death
's-Gravenhage, 24 March 1925

2.

Party/Movement

Party/Parties
Liberale Unie

3.

Main functions and occupations

 • minister van Marine, from 21 August 1891 until 9 May 1894
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, from 21 March 1894 until 9 May 1894 (na het aftreden van minister Van Tienhoven)
 • minister van Marine, from 27 July 1897 until 20 December 1897
 • minister van Oorlog ad interim, from 27 July 1897 until 31 July 1897 (in afwachting van de beëdiging van K. Eland)
 • ambteloos, from 20 December 1897 until 26 February 1903
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 26 February 1903 until 2 September 1919 (gekozen in district III)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 17 September 1918 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage III)
 • wethouder (van bedrijven) van 's-Gravenhage, from 29 June 1908 until 4 September 1917
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, from 1 May 1911 until 1 August 1911 (na het vertrek van E.C. baron Sweerts de Landas)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • algemeen voorzitter Haagsche poliklinieken
 • voorzitter Haags Comité voor Volksfeesten

Derived functions (2/10)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from July 1917 until November 1917
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1918 until July 1918

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over marine-aangelegenheden, maar een enkele keer ook over zaken betreffende zijn kiesdistrict

Policy-making activities as minister
 • Ontwierp in 1892 een vlootplan, waarvan drie kruisers ('Kortenaer', 'Evertsen' en 'Piet Hein') in aanbouw werden genomen

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad af als minister van Marine, nadat de Tweede Kamer op 15 december 1897 met 46 tegen 40 stemmen een amendement-Goekoop had aangenomen om de gelden voor de bouw van een vierde panterschip van de begroting af te voeren

Campaign trail (3/5)
 • Versloeg in 1913 J.G. Suring (r.k.)
 • Versloeg in 1917 jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk (comité anti-grondwetsherziening) en L.L.H. de Visser (sdp)
 • Was in 1918 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • Wie is dat? 1902
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909 en 1913
 • "Het Vaderland", 25 maart 1925

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.