H.F.Ch. baron Forstner van Dambenoy

foto H.F.Ch. baron Forstner van Dambenoy
bron: RKD
Source: Parlement.com.

Conservatieve officier en minister van Oorlog in de kabinetten-Thorbecke, -Van Hall en -Van der Brugghen. Kwam uit een oorspronkelijk Duits officiersgeslacht. Zowel zijn optreden in het liberale kabinet-Thorbecke als de overgang naar het volgende kabinet riepen met name bij liberale Kamerleden vragen op over zijn beginselvastheid. Het kwam daarbij zelfs bijna tot een duel met Baron Van Zuylen van Nijevelt i. Vertrouweling van de koning en gouverneur van diens zonen.

conservatief
in de periode 1852-1855: minister

1.

First names

Hendrik Frederik Christoph

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 15 August 1792

Place and date of death
Utrecht, 23 March 1870

3.

Party/Movement

Party/Movement
conservatief/antirevolutionair

4.

Main functions and occupations

 • chef Topografisch Bureau, ministerie van Oorlog, from 1 March 1843 until 15 July 1852
 • minister van Oorlog, from 15 July 1852 until 1 January 1858
 • minister van Marine ad interim, from 16 December 1854 until 8 February 1855 (na het aftreden van minister Enslie)
 • adjudant-generaal des Konings, from 2 January 1858 until 23 March 1870

Formal job title
 • minister van staat, from 30 December 1857 until 23 March 1870

Military rank (officer) (2/7)
 • generaal-majoor, from 15 July 1852 until 1 January 1855
 • luitenant-generaal, 1 January 1855

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • ouderling Waalse Kerk te 's-Gravenhage
 • president Vereeniging ter Bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid in Nederland, around 1857

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Kwam in 1856 in conflict met Van Hall over de onthulling van het Metalen-Kruismonument op de Dam in Amsterdam ter herinnering aan de Tiendaagse Veldtocht uit 1831. Van Hall wilde, tot ongenoegen van Forstner, dat de koning zich daarbij afzijdig zou houden vanwege de relatie met België.
 • In 1856 werd zijn begroting door de Tweede Kamer met 34 tegen 33 stemmen aanvaard
 • Trad af als minister nadat de Tweede Kamer op 27 november 1857 zijn begroting met 36 tegen 32 stemmen had verworpen. Hij had overigens al voordien bekendgemaakt vanwege zijn leeftijd te zullen aftreden.

Private life (3/4)
 • Werd in 1831 tijdens de strijd met België als parlementair naar generaal Dibbits, opperbevelhebber van het mobiele leger, in Maastricht gezonden
 • Zijn zoon huwde in 1872 met een dochter van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, Tweede en Eerste Kamerlid en minister
 • Zijn vader was officier in Amerikaanse en in Statendienst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.