Mr. J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt

foto Mr. J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt
bron: M.W. Jurriaanse
Source: Parlement.com.

Gelderse edelman die aanvankelijk volgeling was van Thorbecke i en in diens eerste kabinet minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor in 1848 als jonge man tot Tweede Kamerlid gekozen en daarvan een welsprekend lid. Na zijn derde huwelijk in 1857, met een dochter van oud-minister Rochussen i, kwam hij onder invloed van zijn nieuwe schoonvader in conservatiever vaarwater terecht. Na een kort ministerschap leider van de Zuylianen in de Tweede Kamer, die zich tegen liberalen en antirevolutionairen keerden. Nadien gezant in Parijs en op hoge leeftijd nog Eerste Kamerlid.

conservatief, 'pragmatisch' liberaal, liberaal
in de periode 1849-1890: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Jacob Pieter Pompejus

2.

Personal data

Place and date of birth
Dordrecht, 29 June 1816

Place and date of death
's-Gravenhage, 4 November 1890

Place and date of burial
Almen (Gld.), 9 November 1890

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal, Thorbeckiaan (in de jaren '50)
 • gematigd liberaal, around 1861
 • conservatief, from 1864

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Ruurlo)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 October 1850 until 16 October 1852 (voor het kiesdistrict Zutphen)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 16 October 1852 until 19 April 1853
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1854 until 14 March 1861 (voor het kiesdistrict Zwolle)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 14 March 1861 until 10 November 1861
 • ambteloos, from 10 November 1861 until 19 September 1864
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1864 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 10 June 1867 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Parijs, from 1 July 1867 until 18 May 1885 (benoemd bij K.B. van 5 juni 1867)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 4 November 1890 (voor Gelderland)

Formal job title
 • minister van staat, from 10 May 1889 until 4 November 1890 (benoemd op voorstel van de ministerraad; was één van de twee Kamerleden die de inhuldiging van Willem III in 1849 nog hadden meegemaakt)

cabinet formation
 • kabinetsformateur (samen met J. Loudon), from 12 March 1861 until 14 March 1861

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III, from 12 February 1851 until 4 November 1890
 • voorzitter Thorbeckiaanse "Vereeniging van Constitutionelen", from 1856 (aangezocht door Thorbecke)

Derived functions (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1861 until April 1861
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1889 until April 1890

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Stemde in 1866 tegen de motie-Keuchenius waarin afkeuring werd uitgesproken over het vertrek van minister Mijer vanwege diens benoeming tot Gouverneur-Generaal
 • Heeft in de Eerste Kamer slechts enkele keren het woord gevoerd, o.a. bij de algemene beschouwingen in 1888, bij de behandeling van de Arbeidswet en hij de herziening van de Lager-onderwijswet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Zette zich in 1851 in voor vorming van een defensief verbond om België te beschermen tegen mogelijke Franse agressie
 • Was als minister van Buitenlandse Zaken nauw betrokken bij de perikelen rond het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 en verdedigde in de Tweede Kamer de houding van de Nederlandse regering. Hij deelde mee het te betreuren dat de regering voorafgaand aan het besluit daarover geen mededeling van de Curie had ontvangen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Kwam eind 1861 in conflict met zijn collegae over het beleid inzake de koloniën. Hij keerde zich onder meer tegen de benoeming van de liberaal Baron Sloet van de Beele tot Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. Willem III stond achter Loudon c.s., waarop Van Zuylen ontslag vroeg.
 • Vanaf 1864 leider van de zogenaamde Zuylianen, anti-liberalen en anti-Groenianen
 • Werd tijdens het ministerschap van zijn neef Jules van Zuylen van Nijevelt benoemd tot gezant in Parijs

Private life
 • Een zwager van hem was burgemeester van Zeist
 • Zijn dochter was gehuwd met een zoon van H.F.Ch. baron Forstner van Dambenoy, minister
 • Was als gezant in Parijs beschermer en maecenas van Nederlandse kunstenaars

Anecdotes and citations
 • Van hem werd door tijdgenoten gezegd dat hij vier keer van politieke richting was veranderd

Campaign trail (3/8)
 • Werd in 1864 in het district Zwolle in de eerste stemmingsronde verslagen. Tegenstanders waren o.a. H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt en G.A. IJssel de Schepper.
 • Versloeg in 1864 in het district 's-Gravenhage jhr. W.Th. Gevers Deynoot (lib.)
 • Werd in 1866 bij de algemene verkiezingen samen met jhr. F. de Casembroot in de eerste stemmingsronde gekozen. Tegenstanders waren onder anderen de liberalen F.A.Th. Delprat en G.B. Emants.

Non-acceptance of political functions
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, 1850 (niet aanvaard)
 • minister van Buitenlandse Zaken, April 1888 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.