Regeerakkoord 1965

Source: Parlement.com.

Het regeerakkoord van 1965 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen KVP i, PvdA i, ARP i en vormde de basis voor het kabinet-Cals i. Centraal stonden verhoogde uitgaven, voornamelijk wat betreft investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, infrastructuur, recreatievoorzieningen en economische activiteiten.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

1.

Sociaal-economisch

  • Indien de Zijlstranorm i noodzakelijke investeringen in de weg zou staan, deze norm tijdelijk los laten.
  • Staatsdeelname in de winning van aardgas en aardolie, om zo een staatsaandeel in de winsten te verzekeren.
  • De introductie van een belasting op speculatiewinsten.
  • Een grotere gezinsvrijstelling bij erfenissen.
  • Inzetten op een versterking van de positie van consumenten.

2.

Sociaal-cultureel

  • Aandacht geven aan de bevordering van een gelijke beloning van mannen en vrouwen.
  • Opstellen nieuwe richtlijnen voor omroepen in reactie op de kabinetsval van 1965 i.

3.

Klimaat en milieu

  • Het introduceren van een nieuwe nota ruimtelijke ordening, waarin naast verstedelijking ook oog is voor recreatie, infrastructuur en regionaal-economisch beleid.

4.

Bestuurlijke vernieuwing

  • Extra financiële middelen toebedelen aan gemeenten.

Meer over