Mr.Dr. J.A.M. van Buuren

foto Mr.Dr. J.A.M. van Buuren
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

Topambtenaar in Nederlands-Indië, die als partijloze ingenieur minister van Waterstaat werd in het vierde kabinet-Colijn i. In Nederlands-Indië een voortvarend bezuiniger, die met veel energie leiding gaf aan het departement van Verkeer en Waterstaat. Gold als minister als één van de zwakste schakels in het kabinet en werd in het opvolgende vijfde kabinet-Colijn, dat grotendeels uit technocraten bestond, niet gehandhaafd. Had in 1938 wel de Electriciteitswet tot stand gebracht.

partijloze liberaal
in de periode 1937-1939: minister

1.

First names

Johannes Antonius Marie

2.

Personal data

Place and date of birth
Schiedam, 8 August 1884

Place and date of death
's-Gravenhage, 26 April 1970

3.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

4.

Main functions and occupations

  • verlof in Nederland, 1937
  • minister van Waterstaat, from 24 June 1937 until 25 July 1939
  • ambteloos, from 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

adviseur Centraal Bureau Defensieschade, around 1946

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
  • Kreeg in de Eerste Kamer veel kritiek op zijn beleid ten aanzien van het bestrijden van zgn. wilde bussen. Een door hem in december 1938 verdedigd noodwetje werd ondanks die kritiek met 19 tegen 14 stemmen aangenomen. Regeringsfractie CHU stemde met uitzondering van één lid, samen met SDAP (met uitzondering van twee leden) en NSB en VDB, tegen.
  • Diende in 1938 de ontwerp-Wet Autovervoer Personen in. De wet werd door minister Albarda in het Staatsblad gebracht.

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1938 de Electriciteitswet tot stand, die bepaalde dat elektriciteitslevering zoveel mogelijk door Nederlandse bedrijven diende te geschieden. Voor levering van stroom vanuit het buitenland was in het vervolg een vergunning nodig. Het wetsvoorstel was in 1936 ingediend door minister Van Lidth de Jeude.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Bezuinigde als hoofd van het Indische departement van Verkeer en Waterstaat sterk op het elektriciteitswezen, de mijnbouw en het spoorbedrijf. Hij trok tevens de B-schaal van het Bezoldigingsbesluit in, waardoor vooral de Indo-Europese ambtenaren werden getroffen.
  • De katholieken maakten na de formatie bezwaar tegen zijn benoeming toen bleek dat hij gehuwd was geweest met een tweemaal gescheiden vrouw. Ze moesten er in berusten dat zijn ministerschap niet kon worden teruggedraaid.
  • Keerde in juli 1939 niet terug als minister in het vijfde kabinet-Colijn, omdat hij (met Slotemaker de Bruïne) als een zwakke bewindspersoon werd gezien. De liberaal Van Lidth de Jeude drong als ministerskandidaat aan op zijn vertrek en volgde hem op.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.