Mr.Dr. J.A.M. van Buuren

foto Mr.Dr. J.A.M. van Buuren
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Source: Parlement.com.

Topambtenaar in Nederlands-Indië, die als partijloze ingenieur minister van Waterstaat werd in het vierde kabinet-Colijn i. In Nederlands-Indië een voortvarend bezuiniger, die met veel energie leiding gaf aan het departement van Verkeer en Waterstaat. Gold als minister als één van de zwakste schakels in het kabinet en werd in het opvolgende vijfde kabinet-Colijn, dat grotendeels uit technocraten bestond, niet gehandhaafd. Had in 1938 wel de Electriciteitswet tot stand gebracht.

partijloze liberaal
in de periode 1937-1939: minister

1.

Personal data

Surnames
Johannes Antonius Marie

Place and date of birth
Schiedam, 8 August 1884

Place and date of death
's-Gravenhage, 26 April 1970

2.

Party/Movement

Party/Parties
partijloos

3.

Main functions and occupations

 • directeur departement van Burgerlijke Openbare Werken te Buitenzorg (Ned.-Indië), from 3 May 1930 until 1 January 1934 (benoemd in januari 1930)
 • directeur departement van Verkeer en Waterstaat te Buitenzorg (Ned.-Indië), from 1 January 1934 until June 1937 (vanaf augustus 1934 tevens belast met het mijnwezen)
 • verlof in Nederland, 1937
 • minister van Waterstaat, from 24 June 1937 until 25 July 1939
 • ambteloos, from 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

adviseur Centraal Bureau Defensieschade, around 1946

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/4)
 • Benoemde in maart 1938 de sociaaldemocraat prof.dr. J. Goudriaan, onderdirecteur van Philips, tot president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen
 • Kreeg in de Eerste Kamer veel kritiek op zijn beleid ten aanzien van het bestrijden van zgn. wilde bussen. Een door hem in december 1938 verdedigd noodwetje werd ondanks die kritiek met 19 tegen 14 stemmen aangenomen. Regeringsfractie CHU stemde met uitzondering van één lid, samen met SDAP (met uitzondering van twee leden) en NSB en VDB, tegen.
 • Diende in 1938 de ontwerp-Wet Autovervoer Personen in. De wet werd door minister Albarda in het Staatsblad gebracht.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1938 de Electriciteitswet tot stand, die bepaalde dat elektriciteitslevering zoveel mogelijk door Nederlandse bedrijven diende te geschieden. Voor levering van stroom vanuit het buitenland was in het vervolg een vergunning nodig. Het wetsvoorstel was in 1936 ingediend door minister Van Lidth de Jeude.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Bezuinigde als hoofd van het Indische departement van Verkeer en Waterstaat sterk op het elektriciteitswezen, de mijnbouw en het spoorbedrijf. Hij trok tevens de B-schaal van het Bezoldigingsbesluit in, waardoor vooral de Indo-Europese ambtenaren werden getroffen.
 • De katholieken maakten na de formatie bezwaar tegen zijn benoeming toen bleek dat hij gehuwd was geweest met een tweemaal gescheiden vrouw. Ze moesten er in berusten dat zijn ministerschap niet kon worden teruggedraaid.
 • Keerde in juli 1939 niet terug als minister in het vijfde kabinet-Colijn, omdat hij (met Slotemaker de Bruïne) als een zwakke bewindspersoon werd gezien. De liberaal Van Lidth de Jeude drong als ministerskandidaat aan op zijn vertrek en volgde hem op.

8.

Publications

Publications
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Wie is dat? 1938, 1956

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.