Aanvaarding deconstitutionalisering kroonbenoeming naderbij

Wednesday, November 14 2018, 8:00

De kans lijkt groot dat de Eerste Kamer volgende week een einde maakt aan de grondwettelijke Kroonbenoeming van burgemeester en commissaris van de Koning. Het CDA aarzelde, maar lijkt nu steun te gaan geven, waardoor er een twee derde meerderheid zou zijn voor het initiatiefvoorstel-JettenĀ i. Dat bleek gisteren tijdens de behandeling in de Eerste Kamer.

De deconstitutionalisering van de kroonbenoeming houdt in dat de Grondwetsbepaling dat de burgemeester en de commissaris van de Koning bij koninklijk besluit (door de 'Kroon') worden benoemd, komt te vervallen. De benoemingswijze wordt dan in een gewone wet geregeld, zodat deze makkelijker kan worden veranderd. Dit maakt de weg vrij voor invoering van een direct gekozen burgemeester of voor een door de raad gekozen burgemeester.

De Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag.