J.C.C. den Beer Poortugael

foto J.C.C. den Beer Poortugael
bron: RKD
Source: Parlement.com.

Liberale infanterie-officier die als publicist actief deelnam aan discussies over de Nederlandse defensie. Werd na het overlijden van De Roo van Alderwerelt i in het door zijn vriend Kappeyne van de Coppello i geleide kabinet minister van Oorlog. Keerde na zijn ministerschap terug naar het leger. Daarna ruim twintig jaar staatsraad. Publiceerde over het oorlogsrecht. Werd in 1903 in de adelstand opgenomen.

liberaal
in de periode 1879-1913: minister, lid Raad van State

1.

First names

Jacobus Catharinus Cornelis

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 1 February 1832

Place and date of death
's-Gravenhage, 30 January 1913

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

 • minister van Oorlog, from 15 February 1879 until 20 August 1879
 • commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Noord- en Zuid-Holland ten noorden van de Lek en Nieuwe Maas), from 1 May 1889 until 1 August 1892
 • lid Raad van State, from 1 August 1892 until 30 January 1913 (benoemd bij K.B. van 30 juli 1892)

Military rank (officer) (2/8)
 • generaal-majoor der infanterie, from 15 February 1885 until July 1892
 • luitenant-generaal der infanterie b.d., July 1892

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • regeringsgedelegeerde Vredesconferentie te 's-Gravenhage, 1899
 • regeringsgedelegeerde naar de conferentie van het Rode Kruis, 1906

Derived functions (2/3)
 • lid afdeling Oorlog (Raad van State)
 • lid afdeling Waterstaat, Handel en Nijverheid (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was al benoemd per 1 februari 1879, maar kon vanwege ziekte pas op 15 februari de eed afleggen

Campaign trail
 • Was in 1884 Tweede Kamerkandidaat in het district Breda; werd verslagen door de katholieken Des Amorie van der Hoeven en Schaepman.

Titles of nobility
 • jonkheer, 15 January 1903

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.