J.K.H. de Roo van Alderwerelt

foto J.K.H. de Roo van Alderwerelt
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

In het midden van de negentiende eeuw de belangrijkste liberale defensiewoordvoerder. Officier, maar bovenal politicus. Was betrokken bij de val van diverse ministers van Oorlog. Pleitbezorger van een volksleger, afschaffing van de plaatsvervanging bij het leger en van een vast defensiestelsel. Als kritische en ambitieuze officier overgeplaatst van Den Haag naar Leeuwarden en door de Friezen tot Tweede Kamerlid gekozen. Gezaghebbend in eigen kring en gevreesd door ministers. Bleef Kamerlid toen hij in 1877 minister werd in het kabinet-Kappeyne van de Coppello i. Kon door ziekte en zijn vroege dood weinig tot stand brengen.

liberaal
in de periode 1866-1878: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Jan Karel Hendrik

Place and date of birth
Harderwijk, 6 August 1832

Place and date of death
's-Gravenhage, 29 December 1878

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • Kappeyniaan

3.

Main functions and occupations

 • tweede luitenant der infanterie, from 1851 until 1 October 1855
 • eerste luitenant, zevende regiment infanterie, from 1 October 1855 until 1 March 1858
 • eerste luitenant, achtste regiment Grenadiers en Jagers te 's-Gravenhage, from 1 March 1858 until 1 June 1864
 • kapitein, eerste regiment infanterie te Leeuwarden, from 1 June 1864 until 19 November 1866
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 February 1868 until 1 September 1874 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 October 1874 until 3 November 1877 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • minister van Oorlog, from 3 November 1877 until 29 December 1878
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 December 1877 until 29 December 1878 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)

Military rank (officer)
 • tweede luitenant der infanterie, from 1851 until 1855
 • eerste luitenant der infanterie, from 28 September 1855 until 20 May 1864
 • kapitein der infanterie, from 21 May 1864 until 1 September 1874 (sinds 19 november 1866 buiten dienst)
 • majoor der infanterie buiten dienst, from 1 September 1874 until 3 November 1877

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Derived functions (2/9)
 • voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de hoofdstukken I, II etc. en de Wet op de Middelen 1876 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1877 until November 1877

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over defensie-aangelegenheden

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Hij nam in 1877 ontslag uit militaire dienst, omdat hij niet als mindere tegenover de kolonels en generaals in de Tweede Kamer wilde staan
 • Toen hij minister van Oorlog werd, liet hij zich herkiezen tot lid van de Tweede Kamer en combineerde het Kamerlidmaatschap en het ministerschap
 • Trachtte na het uitbreken van zijn ziekte, vanaf zijn ziekbed te regeren, maar dit lukte niet en de Kamer drong aan op zijn ontslag

Private life (3/6)
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van D.M.G. Heldewier, lid Wetgevende Vergadering en lid Notabelenvergadering
 • Zijn schoonvader was gemeenteraadslid in Den Haag
 • Zijn grootvader van vaderszijde was maire van Brielle

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1874 bij een tussentijdse verkiezing o.a. C.J. de Bordes
 • Versloeg in 1875 bij de periodieke verkiezingen C.J. de Bordes
 • Versloeg in 1877 bij de tussentijdse verkiezing na zijn benoeming tot minister A. Kerdijk en jhr. A.F. de Savornin Lohman

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, 28
 • C.J.C. Pauw, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden
 • Ned. Patriciaat, 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.