Ir. S.H. (Sim) Visser

foto Ir. S.H. (Sim) Visser
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

VVD-minister van Defensie in het kabinet-De Quay i. Was voor hij in 1959 bij wijze van noodgreep Sidney van den Bergh i opvolgde secretaris van de liberale werkgevers. Had geen politieke ervaring of kennis van militaire zaken. Opereerde in de Nieuw-Guineakwestie met een onbevangen naïviteit. Zijn ethische betogen brachten hem in grote moeilijkheden met de regering van de VS. Kon het moeilijk verteren, dat voor Robert Kennedy het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's totaal niet telde. Kreeg in 1962 een lawine van kritiek over zich heen over het ontslag van een 'lastige' ambtenaar. De VVD-senaatsfractie zegde daarna bij monde van Van Riel i haar vertrouwen in hem op. Een uiterst fatsoenlijk man met een rechtlijnigheid die de grens met de tactloosheid nu en dan overschreed. Na zijn ministerschap burgemeester van Den Helder.

VVD
in de periode 1959-1963: minister

1.

First names

Simon Hendrik (Sim)

2.

Personal data

Place and date of birth
buurtschap Eierland (gem. Texel), 3 January 1908

Place and date of death
Den Helder, 13 April 1983

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1952 until 1977 (lidmaatschap opgezegd)

4.

Main functions and occupations

 • algemeen secretaris VNW (Verbond van Nederlandsche Werkgevers), from 1 January 1949 until 4 September 1959
 • minister van Defensie, from 4 September 1959 until 24 July 1963
 • commissaris-generaal Nederlandse inzending Wereldtentoonstelling te Montreal, from 1 January 1964 until 1 April 1968
 • burgemeester van Den Helder, from 16 December 1967 until 1 January 1973

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Raad van Bestuur Raad der Europese Beweging
 • adviseur Koninklijke Emballage Industrie "Van Leer"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
 • Was in 1961 verantwoordelijk voor de uitzending van een smaldeel naar Zuid-Oost Azië en in 1962 voor verdere troepenversterkingen vanwege Indonesische infiltraties in Nederlands Nieuw-Guinea
 • Bracht in 1963 een nota uit over de invoering van geestelijke verzorging aan dienstplichtigen door het Humanistisch Verbond. Dit zal gebeuren na een proeftijd van drie jaar. (7.166)

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1963 met minister Beerman een algehele herziening van het Militair strafprocesrecht en Militair tuchtrecht (Stb. 294, 295 en 296) tot stand. Deze wetten vervangen de uit 1814 daterende (en sedertdien gewijzigde) regelgeving. De wetten worden aangepast aan de nieuwe structuur van het Koninkrijk en aan de gewijzigde organisatie van de krijgsmacht, moderniseringen van het strafprocesrecht worden doorgevoerd en onder meer het recht van hoger beroep wordt uitgebreid. Het wetsvoorstel was in 1958 ingediend door de ministers Samkalden en Staf. (5.169)
 • Bracht in 1963 samen met minister Veldkamp en staatssecretaris Stijkel de Wet gevaarlijke stoffen (Stb. 313) tot stand, die regels bevat over het vervoer, de verpakking, de aflevering, het bewaren en het opruimen van gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën, munitie, springstoffen en vuurwerk. (6.570)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • De VVD-Eerste Kamerfractie zegde naar aanleiding van de affaire-Van der Putten op 15 mei 1962 bij monde van haar voorzitter Van Riel het vertrouwen in de minister op.
 • In haar in februari 1963 verschenen rapport plaatste de Kamercommissie kritische kanttekeningen bij het optreden van de minister en bij diens weigering om over te gaan tot rehabilitatie van Van der Putten.
 • Tijdens een debat in maart 1963 hierover onderschreef de meerderheid die conclusies, maar zij zag daarin geen reden voor een vertrouwensbreuk. Vooral VVD-fractievoorzitter Oud was echter zeer verbolgen dat minister Visser nauwelijks was ingegaan op zijn kritische, maar welwillende betoog. Visser had onmiddellijk na de eerste termijn van de Kamer een tevoren opgesteld betoog afgestoken.

Anecdotes and citations
 • Tijdens de behandeling van de Defensienota in de Tweede Kamer in juni 1960 had hij het door afwezigheid van staatssecretaris Calmeijer zwaar te verduren bij de beantwoording en maakte hij een stuntelige indruk. Op zeker moment liet hij zich ontvallen: "Het is doordat er zoveel papieren op mijn tafel liggen, dat men bij het wisselen van de papieren het overzicht wel eens kwijtraakt."

Pseudonyms and nicknames
"De Padvinder" (bijnaam die zijn collega's in het kabinet hem gaven, vanwege zijn vaak ethische simpele redeneringen)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.