Mr. H. (Henk) Mulderije

foto Mr. H. (Henk) Mulderije
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Amsterdamse advocaat en CHU-politicus, die in het kabinet-Drees II i minister van Justitie was. Bracht in de anderhalf jaar dat hij minister was (1951-1952) diverse belangrijke wetten in het Staatsblad, zoals de Beginselenwet Gevangeniswezen, de Pleegkinderenwet, de Advocatenwet en de Oorlogsstrafwet. Weigerde in 1952 de (ministeriële) verantwoordelijkheid te nemen voor de gratiëring van de oorlogsmisdadiger Lages. Stond bekend als tamelijk eigenzinnig. Noemde humanistische geestelijke verzorging van gevangenen 'stenen voor brood'.

CHU
in de periode 1951-1952: minister

1.

Personal data

Place and date of birth
Zutphen, 4 January 1896

Place and date of death
Amsterdam, 18 March 1970

2.

Party/Movement

Party/Parties
CHU (Christelijk-Historische Unie), from 1929

3.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, from 15 March 1951 until 2 September 1952
 • raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Amsterdam, from 16 January 1959 until 16 January 1966
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 6 June 1962 until 18 March 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur Nederlandse Juristen-Vereniging
 • secretaris werkgroep kerk en overheid

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Weigerde de ministeriële verantwoordelijkheid te nemen voor de gratiëring van de Duitse oorlogsmisdadiger W.F.P. Lages, hoofd van de Sicherheitsdienst in Amsterdam
 • Verdedigde in 1952 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel over het tegengaan van lichtvaardige echtscheiding. Het voorstel werd in 1954 door Donker in het Staatsblad gebracht, maar de wet werd nimmer ingevoerd.

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 1952 de Advocatenwet (Stb. 365) tot stand, waardoor alle advocaten automatisch lid worden van de Orde van Advocaten. Dat publiekrechtelijke lichaam is onder meer verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak. Het wetsvoorstel was in 1948 ingediend door minister Van Maarseveen. (892)
 • Bracht in 1952 de Oorlogsstrafwet (Stb. 408) tot stand, die bepaalt dat de doodstraf in de bijzondere rechtspleging nog slechts beperkt kan worden opgelegd. De berechting van niet-militairen komt geheel in handen van bijzondere rechtbanken en een Bijzonder Hooggerechtshof; er komen geen tribunalen meer. (2.258)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Als minister gevraagd door Tilanus, een persoonlijke vriend

Private life
 • Promoveerde bij prof.jhr. B.Ch. de Savornin Lohman
 • Zijn vader was oprichter en commissaris van de Maatschappij tot verzekering van uitgesloten risico's te Zutphen

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, September 1952 (in de vacature-Staf, niet aanvaard)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.