Dr. G. (Guus) Zoutendijk

foto Dr. G. (Guus) Zoutendijk
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Wetenschapper en ondernemer die ruim zes jaar de VVD-senaatsfractie leidde. Werkte bij Shell en was later topman van verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd. In Leiden hoogleraar wiskunde. Hield zich in de Eerste Kamer vooral met onderwijs en economische zaken bezig. Stuurde in 1980 na het aftreden van minister Andriessen i tevergeefs aan op een breuk in het kabinet-Van Agt I i. Werd zelf in 1987 als fractievoorzitter vervangen door Luteijn i. Had veel belangstelling voor automatisering en leidde het Leidse universitaire rekencentrum. Beschouwende intellectueel. Stond te boek als 'links in de VVD', maar wees dat beeld zelf af. Pleitte wel steeds voor solidariteit, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zelfbeschikking.

VVD
in de periode 1971-1987: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

First name

Guus (Guus)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 12 September 1929

Place and date of death
Oegstgeest, 29 January 2005

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966) (korte tijd; eind jaren'60)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar numerieke wiskunde, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1964 until 1 September 1971 (benoemd in februari 1964)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 23 June 1987
 • hoogleraar mathematische besliskunde, Rijksuniversiteit Leiden, from 1 September 1971 until 1 September 1975
 • bijzonder hoogleraar mathematische programmering, Rijksuniversiteit Leiden, from March 1980 until 1 September 1984 (vanwege het Leidsch Universiteitsfonds)
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 November 1980 until 23 June 1987
 • voorzitter Raad van Bestuur "Delta Lloyd Verzekeringsgroep", from 1 September 1984 until 1 July 1992

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid (later voorzitter) bestuur Nebas (Nederlandse Bond Aangepaste Sporten), until 2003
 • voorzitter Nederlands Paralympisch Comité

Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor het Wetenschappelijk Onderwijs en Wetenschapsbeleid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 5 October 1977 until 13 September 1983
 • voorzitter vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 2 December 1980 until 23 June 1987

Honorary positions
erelid Nebas (Nederlandse Bond Aangepaste Sporten), from 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder (hoger) onderwijs, wetenschapsbeleid, economische zaken, sociale zaken en Antilliaanse Zaken van de VVD-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Zijn echtgenote stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 op de kandidatenlijst van D66 (op een onverkiesbare plaats)

Anecdotes and citations
 • Sloeg niet alleen de eerste klas van de lagere school over, maar wist ook voordat hij naar het gymnasium ging al alles over wiskunde
 • Toen staatssecretaris Nooteboom in 1978 een wetsvoorstel indiende over aanpassing van de casinobelasting droeg die zijn ambtenaren op - als plagerij - allerlei wiskundige formules aan de memorie van toelichting toe te voegen. Zoutendijk had zich namelijk eens laten ontvallen dat bij beleidsvorming te weinig gebruik werd gemaakt van wiskundige berekeningen.

Campaign trail
 • Werd in 1971, 1977 en 1981 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.