Dr. D. (Dick) de Zeeuw

foto Dr. D. (Dick) de Zeeuw
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Bevlogen, idealistische christen-humanist. Wetenschapper en progressief politicus, die probeerde de verbinding tussen politiek en wetenschap tot stand te brengen. In Wageningen directeur van het Instituut voor toepassing van atoomenergie in de landbouw. In 1970 KVP-Eerste Kamerlid en een jaar later voorzitter van die partij als opvolger van Van der Stee i. Wilde van de KVP een open partij maken die naast het evangelie ook andere inspiratiebronnen zou erkennen en dus niet langer exclusief christelijk zou zijn. Hetzelfde streefde hij na in het fusieproces naar het CDA i. Gevestigde krachten in KVP, ARP i en CHU i verhinderden dit, waarna hij aftrad als voorzitter. Na een mislukte poging om als groep Resoluut-De Zeeuw een nieuwe partij te stichten, trad hij toe tot de PvdA i, waarin hij echter nooit een rol van betekenis heeft gespeeld.

KVP
in de periode 1970-1975: lid Eerste Kamer, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Dick (Dick)

Place and date of birth
Tandjong Poera (Sumatra, Ned.-Indië), 24 January 1924

Place and date of death
Bangkok (Thailand), 18 February 2009

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1952 until 1976
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 26 May 1977

3.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 3 March 1970 until 18 August 1975
 • voorzitter KVP, from 27 November 1971 until 24 March 1975
 • algemeen directeur DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek), ministerie van Landbouw en Visserij te Wageningen, from 1976 until 1985
 • bijzonder hoogleraar organisatie en coördinatie van toegepast biologisch onderzoek, Katholieke Universiteit Nijmegen, from 1982 until 1 December 1989
 • voorzitter College van Bestuur, Landbouw-Hogeschool (vanaf 1 september 1986 Landbouwuniversiteit) te Wageningen, from 1985 until 1 September 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieu-effectenrapportage, from 1 July 1992
 • voorzitter International Dialogues Foundation, from March 1993

Derived functions
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 1971 until 18 August 1975
 • voorzitter vaste commissie voor het Wetenschapsbeleid en Wetenschappelijk Onderwijs (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 24 August 1971 until 18 August 1975

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en milieuhygiëne van de KVP-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als lid van de zgn. 'Amersfoortse Groep' waarin voorstanders van een progressief en open CDA zich hadden verenigd. Bij zijn aftreden als KVP-voorzitter speelde ook mee dat hij niet altijd een consistente strategie volgde.
 • Richtte met enkele andere progressieve katholieken de beweging Resoluut op, die aansluiting zocht bij D'66. Toen dat op niets uitliep, sloot hij zich aan bij de PvdA.

Private life (3/5)
 • Ter nagedachtenis aan hem is de Dick de Zeeuw Foundation opgericht als platform om politici, wetenschappers en bestuurders bijeen te brengen voor gedachtewisselingen over ontwikkeling en milieu en landbouw en duurzame ontwikkeling
 • Zijn tweelingbroer Aart was directeur-generaal van de Landbouw
 • Een zoon van hem was hoogleraar milieu-economie

Campaign trail
 • Was in 1966 kandidaat in en werd in 1971 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Winkler Prins jaarboek 1976
 • Esther Hageman, "Het kamp als bron van energie. Dick de Zeeuw 1924-2009", Trouw, 6 april 2009

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.