Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee

foto Mr. A.P.J.M.M. (Fons) van der Stee
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Goedgemutste, bourgondische Brabantse boerenzoon, die diverse belangrijke politieke functies bekleedde. Van huis uit belastingadviseur en in 1969 Eerste Kamerlid. Was een jaar eerder Aalberse i opgevolgd als KVP-voorzitter, in welke functie hij in 1971 minister-president De Jong i weinig elegant afdankte als politicus. Staatssecretaris van belastingen in het kabinet-Biesheuvel i en daarna, vanaf november 1973, minister van Landbouw en Visserij in het kabinet-Den Uyl i. Kreeg veel kritiek van de boeren van wie de inkomenspositie steeds meer onder druk kwam te staan. Volgde in 1980 Andriessen i op als minister van Financiën in het eerste kabinet-Van Agt i. Kon in dat en in de twee opvolgende kabinetten als tamelijk zwakke minister niet verhinderen dat het begrotingstekort sterk toenam. Kreeg in die jaren de bijnaam 'soepele Fons'.

KVP, CDA
in de periode 1969-1982: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, minister