S. (Fia) van Veenendaal-van Meggelen

foto S. (Fia) van Veenendaal-van Meggelen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Kamerlid en staatssecretaris voor DS'70. Oud-AJC'ster uit een rood nest. Haar vader was gemeenteraadslid in Zeist. In 1965 kwam zijzelf voor de PvdA in de gemeenteraad van Eindhoven. Verliet in mei 1970 de PvdA en trad in juli bij het vervullen van een vacature direct toe tot de groep-Goedhart. Werd in 1971 de enige vrouw in het kabinet-Biesheuvel i als staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i (met name belast met welzijnswerk en bijstand), daar waar volkshuisvesting haar voorkeur had. Wist tijdens haar korte staatssecretariaat enkele belangrijke wetten door het parlement te loodsen. Keerde daarna nog een periode terug naar de Tweede Kamer en koos in 1975 bij een intern conflict als enige de zijde van Drees jr i.

groep-Goedhart (ex-PvdA), DS'70
in de periode 1971-1977: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Sophia (Fia)

Changes in name or title
S. van Meggelen

Place and date of birth
Strijp (thans gem. Eindhoven), 7 April 1918

Place and date of death
Eindhoven, 21 September 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1936 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946 until 8 January 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), from 14 February 1970

National political party
groep-Goedhart, from 28 July 1970 until 28 April 1971

3.

Main functions and occupations

 • lid hoofdbestuur/secretaris Vrouwenbond in het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), from 1948 until 1956
 • beroepskeuze-adviseur GAB (Gewestelijk Arbeidsbureau) te Eindhoven, from 1957 until 1970 (in de rang van hoofdcommies)
 • lid gemeenteraad van Eindhoven, from 4 September 1962 until February 1971
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from June 1963 until 28 July 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 July 1970 until 28 July 1971
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met maatschappelijke dienstverlening, bijstand en buitengewone pensioenen), from 28 July 1971 until 21 July 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 8 June 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid bestuur regionaal orgaan leerlingwezen in Oost-Brabant
 • voorzitter Stichting "Beschermd Wonen", from 1976

Derived functions
plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 1971 until 28 July 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijs, maatschappelijk werk, volksgezondheid en volkshuisvesting
 • Interpelleerde op 14 mei 1975 staatssecretaris Schaefer over de wijziging van de beschikking geldelijke steun onder eigen woningen

Policy-making activities as minister
 • Weigerde in 1971 de pensioenregelingen voor joodse oorlogsgetroffenen te verruimen, waarvoor zij door de oppositie sterk bekritiseerd werd. Had wel een belangrijk aandeel in de voorbereiding van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.
 • Verdedigde in 1972 samen met staatssecretaris Rietkerk de in 1970 verschenen Nota Bejaardenbeleid in het parlement. De nota bevatte een vijfjarenplan waarmee de grootste knelpunten moesten worden opgelost. Voorstellen zijn verbetering van de AOW, bouw van 12.000 bejaardenwoningen per jaar, uitbreiding van het aantal gezinshulpen en wijkverpleegkundigen, uitbreiding van het aantal dienstencentra en 10.000 extra verpleegbedden per jaar. Besloten werd volledige uitvoering aan de plannen te geven. (10.934)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1972 een wet (Stb. 344) tot wijziging van de Wet op de Bejaardenoorden tot stand, waardoor de aanmeldingsplicht wordt vervangen door een vestigingsbeleid. De bouw wordt gebonden aan een soort vergunning; de uitvoering hiervan komt te liggen bij de provincie. Er komt een Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden, die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over uitvoering van de wet. Het wetsvoorstel was in 1970 ingediend door staatssecretaris Van de Poel. (10.986)
 • Bracht in 1972 samen met staatssecretaris Oostenbrink de Wet op het Consumptief geldkrediet (Stb. 399) tot stand. In de nieuwe wet, die de Geldschieterswet vervangt, blijven de uitgangspunten van die wet gehandhaafd. Er wordt wel een concessiestelsel ingevoerd voor het houden van particuliere voorschotbanken. De concessieverlening wordt centraal geregeld, waarbij B&W worden gehoord. Er wordt een grensbedrag van f 10.000,- dat als krediet mag worden verstrekt, ingevoerd. Het wetsvoorstel was in 1968 ingediend door staatssecretaris Van de Poel. (9.952)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Legde na haar installatie als Kamerlid een verklaring af, waarin zij haar keuze verdedigde om geen zitting te nemen namens de PvdA
 • Was in 1971 aanvankelijk kandidate voor het staatssecretariaat op Volkshuisvesting, maar werd staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk toen de KVP geen kandidaat voor die post wist te vinden (oud-Tweede Kamerlid Truus Kok weigerde).
 • Kwam in 1974 in opspraak nadat zij een kort geding had verloren tegen de toneelgroep Proloog. Zij had deze toneelgroep in december 1974 in 'De Telegraaf' beschuldigd van onjuiste declaraties, misbruik van subsidies, banden met terroristische groeperingen en indoctrinatie. De partijraad sprak op 1 februari 1975 haar afkeuring uit over de ongefundeerde beschuldigingen. Nadat de affaire begin 1975 was geluwd, was zij enkele maanden afwezig wegens ziekte.

Private life
 • Haar echtgenoot was metaalbewerker en technisch ambtenaar bij Philips
 • Haar vader was lid van de gemeenteraad van Zeist (1936-1940)

Anecdotes and citations
 • De haar toegewezen departementale chauffeur bleek een volle neef van haar te zijn

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1977 (bedankte, omdat zij zich eerder als Kamerlid had uitgesproken voor verhoging van de kiesdrempel, en DS'70 slechts één zetel had)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
F. Maas, "Meggelen, Sophia van", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.