Mr. P.J. (Koos) Verdam

foto Mr. P.J. (Koos) Verdam
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Hoogleraar Romeins recht en internationaal privaatrecht aan de Vrije Universiteit die korte tijd minister en senator was. Zoon van een rechter, die ook politiek actief was. Meer geleerde dan politicus en in 1966 vrij onverwacht minister van Binnenlandse Zaken als opvolger van Smallenbroek i. Ambieerde echter geen politieke loopbaan en na de post ook in het interimkabinet-Zijlstra i te hebben vervuld, keerde hij terug naar de wetenschap. Werd in 1970 Commissaris van de Koningin in Utrecht. Speelde in 1977 als informateur met Vrolijk i een rol bij de mislukte poging om een tweede kabinet-Den Uyl te formeren. Befaamd om zijn zeer geestige tafelspeeches.

ARP
in de periode 1966-1986: lid Eerste Kamer, minister, staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Pieter Jacobus (Koos)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 15 January 1915

Place and date of death
Bilthoven (gem. De Bilt), 11 March 1998

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar Romeins recht en internationaal privaatrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 4 October 1945 until 5 September 1966
 • rector magnificus Vrije Universiteit te Amsterdam, from 16 September 1959 until 21 September 1960
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 5 September 1966 until 5 April 1967
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 1967 until 16 March 1970
 • hoogleraar Romeins recht en Nederlandse rechtsgeschiedenis, Vrije Universiteit te Amsterdam, from September 1967 until 16 March 1970
 • Commissaris van de Koningin in Utrecht, from 16 March 1970 until 1 February 1980 (benoemd bij K.B. van 28 februari 1970)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 March 1980 until 1 February 1985 (benoemd bij K.B. van 28 december 1979)

cabinet formation
 • informateur, from 11 October 1977 until 25 October 1977 (samen met M. Vrolijk)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Adviescommissie Overheid, godsdienst en levensovertuiging (commissie-Hirsch Ballin), from 17 February 1985 until 28 March 1988
 • voorzitter Stichting voor Nederlandse Lexicologie

Derived functions (2/3)
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Cultuur en Recreatie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 1967 until 16 September 1969
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1969 until 16 March 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met justitie, onderwijs en wetenschappen, en cultuur en recreatie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Stelde commissies in inzake de opkomstplicht, de filmkeuring en de schadeloosstelling van Kamerleden

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1967 een wet tot stand over uitbreiding van Zwolle met onder meer het gebied van de gemeente Zwollerkerspel. Dit voorstel was in 1966 ingediend door staatssecretaris Westerhout. (8.443)
 • Bracht in 1967 een nieuwe Spoorwegpensioenwet (Stb. 138) tot stand, die de wet uit 1925 vervangt. De nieuwe wet sluit aan op het systeem van de Algemene Pensioenwet uit 1966, maar bevat ook inhoudelijke verbeteringen. Er komt een afzonderlijke Raad van Toezicht, waarin ook werknemersorganisaties zitting krijgen. De wachttijd van 7 tot 10 dienstjaren om voor pensioen in aanmerking te komen, vervalt; invaliditeitsjaren tellen voortaan mee voor de pensioenopbouw. Het pensioen voor weduwen wordt verhoogd. Het wetsvoorstel was in 1966 ingediend door minister Smallenbroek. (8.506)

als (in)formateur
 • Kreeg op 11 oktober 1977 het verzoek om samen met mr. M. Vrolijk, met inachtneming van hetgeen in het tot dusverre gevoerde overleg was vastgesteld, na te gaan op welke wijze op de kortste termijn een kabinet gevormd kon worden dat mocht vertrouwen in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te ondervinden. Zij wisten op 25 oktober overeenstemming te bereiken over de zetelverdeling (7 PvdA, 7 CDA en 2 D66) in een te vormen kabinet-Den Uyl. Bij die verdeling werden Justitie en Binnenlandse Zaken toebedeeld aan het CDA, maar werd afgesproken dat Van Agt Binnenlandse Zaken zou gaan bezetten. Ook Ontwikkelingssamenwerking zou naar het CDA gaan. De PvdA zou onder meer Onderwijs en Volkshuisvesting krijgen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life (3/4)
 • Zijn vader was Statenlid in Noord-Holland en gemeenteraadslid van Amsterdam
 • Had veel contacten met het Koninklijk Huis
 • Huisvriend van J. Zijlstra en studiegenoot/collega van I.A. Diepenhorst

Campaign trail
 • In 1963 Eerste Kamerkandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken, March 1967 (tijdens formatie-Biesheuvel)
 • minister zonder portefeuille voor Grondwetszaken en de 'West', March 1967 (tijdens formatie-De Jong)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.