Mr. M. (Maarten) Vrolijk

foto Mr. M. (Maarten) Vrolijk
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

PvdA-Tweede Kamerlid, minister en bestuurder. Was parlementair journalist van Het Vrije Volk en werd in 1956 Tweede Kamerlid en in 1962 wethouder van Den Haag. Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i in het kabinet-Cals i. Stimuleerde de bouw van sporthallen en buurthuizen en ontwierp een wettelijke regeling voor de omroep. Na 1967 weer Tweede Kamerlid en vervolgens Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Relativerende sigarenroker, die 's nachts tot twee uur of nog later placht te werken. Telg uit een oud Schevenings vissersgeslacht. Geboren voorzitter die met een bassende stem zeer zorgvuldig formuleerde. Man zonder franje, die zijn hart had verpand aan de kunsten en dol was op balsporten.

PvdA
in de periode 1956-1984: lid Tweede Kamer, minister, staatsraad in buitengewone dienst, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Maarten (Maarten)

Place and date of birth
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 14 May 1919

Place and date of death
's-Gravenhage, 7 February 1994

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 5 June 1963
 • chef redactie "Haags Dagblad", from 1958 until 1961
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 4 September 1962 until 14 April 1965
 • wethouder (van onderwijs, kunst en sportzaken) van 's-Gravenhage, from 6 September 1962 until 14 April 1965
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, from 14 April 1965 until 22 November 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 10 March 1972
 • Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, from 1 April 1972 until 1 June 1984 (benoemd bij K.B. van 21 februari 1972)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, from 1 December 1984 until 1 June 1989 (benoemd bij K.B. van 31 oktober 1984)

cabinet formation
 • informateur, from 11 October 1977 until 25 October 1977 (samen met P.J. Verdam)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Nationaal Reumafonds, until November 1990
 • voorzitter bestuur Toneelgroep "De Appel" te Scheveningen

Derived functions (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 27 August 1970 until 10 March 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van de leden Geurtsen en Van Schaik met betrekking tot casino's (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 28 November 1971 until 10 March 1972

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • In zijn eerste periode als Tweede Kamerlid hield hij zich vooral bezig met justitie en culturele zaken (waaronder omroep). Was in 1960 en 1961 onder meer woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de wijziging van de Loterijwet ('Toto-wet').
 • Interpelleerde op 10 februari 1959 minister Cals over de toekenning van zendtijd voor radio en t.v. aan politieke partijen i.v.m. de verkiezingen
 • Hield zich na 1967 behalve met culturele zaken, sport en onderwijs ook bezig met Surinaamse- en Nederlands-Antilliaanse zaken

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Diende in 1966 samen met minister Suurhoff de ontwerp-Omroepwet in, die door zijn opvolgster in het Staatsblad werd gebracht (8.579)
 • Diende in 1966 de ontwerp-Natuurbeschermingswet in en verdedigde dit voorstel dat jaar met succes in de Tweede Kamer. Het voorstel werd in 1967 door staatssecretaris Van de Poel in het Staatsblad gebracht. (6.764)
 • Als onderdeel van de Tweede nota ruimtelijke ordening werden in 1966 plannen ontvouwd voor de situering van recreatiegebieden nabij steden

als (in)formateur
 • Kreeg op 11 oktober 1977 het verzoek om samen met mr. P.J. Verdam, met inachtneming van hetgeen in het tot dusverre gevoerde overleg was vastgesteld, na te gaan op welke wijze op de kortste termijn een kabinet gevormd kon worden dat mocht vertrouwen in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging te ondervinden. Zij wisten op 25 oktober overeenstemming te bereiken over de zetelverdeling (7 PvdA, 7 CDA en 2 D66) in een te vormen kabinet-Den Uyl. Bij die verdeling werden Justitie en Binnenlandse Zaken toebedeeld aan het CDA, maar werd afgesproken dat Van Agt Binnenlandse Zaken zou gaan bezetten. Ook Ontwikkelingssamenwerking zou naar het CDA gaan. De PvdA zou onder meer Onderwijs en Volkshuisvesting krijgen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1962 kandidaat-fractievoorzitter van de PvdA-Tweede Kamerfractie, maar werd verslagen door Vondeling
 • Was de eerste minister van Cultuur (en sport) die zich regelmatig bij sportwedstrijden en kunstuitvoeringen vertoonde en daardoor grote bekendheid kreeg

Private life
 • Zijn vader was sympathisant van de CHU

Anecdotes and citations
 • Als leerling-journalist verdiende hij in 1938 bij 'De Nederlander' f 25 in de maand. Bij een bezuinigingsronde werd daarop nog 10% gekort.
 • In 1956 was de schadeloosstelling van leden van de Tweede Kamer f 7500 per jaar. In verband met de bestedingsbeperking werd de vastgestelde verhoging uitgesteld. Om zijn gezin toch te kunnen onderhouden, combineerde hij enige jaren het Kamerlidmaatschap met het ('s nachts) leiden van de redactie van het Haags Dagblad.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • F. Groeneveld, "Maarten Vrolijk 1919-1994; Gewetensvol politicus", NRC Handelsblad, 9 februari 1994
 • "Vrolijk bleef de Nacht anders zien dan Schmelzer. Cals viel om de omroep", Trouw, 10 februari 1994

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.