Mr. J. (Jan) Terpstra

foto Mr. J. (Jan) Terpstra
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Antirevolutionaire jurist en onderwijsdeskundige. Werd vrij onverwacht minister van Onderwijs in het derde kabinet-Ruijs de Beerenbrouck i, nadat eerst de aangezochte prof. Woltjer i te lang aarzelde en Gerbrandy i telefonisch niet bereikt kon worden. Was oud-onderwijzer en secretaris van de Schoolraad voor de scholen met de Bijbel. Kenner van het lager onderwijs. Zorgvuldig administrateur, die vanwege de economische crisis niet aan onderwijshervormingen toekwam. Later ARP-Tweede Kamerlid en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Beminnelijke, integere en nauwgezette man, die een afkeer had van oppervlakkigheid.

ARP
in de periode 1933-1952: lid Tweede Kamer, minister

1.

First name

Jan (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Scheemda (Gr.), 8 June 1888

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 December 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Voorburg, from 2 September 1919 until 1 January 1921
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, from 10 August 1929 until 26 May 1933
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 13 December 1952
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 August 1948 until 12 August 1948 (na de ontslagname door Van Schaik)

Internment
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from May 1942 until 17 September 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake concentratie van scholen voor bijzonder lager onderwijs, from 4 February 1936 until 16 December 1936
 • vicevoorzitter commissie lijst van verboden verenigingen (Commissie-Van Poelje), 1950

Derived functions (2/13)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor de ontwerp-Kleuteronderwijswet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 1950 until December 1953
 • voorzitter vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 October 1952 until 14 December 1952

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie en onderwijs

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Voerde in 1930 de spelling-Terpstra in, waarbij de naamsvals-n alleen nog bij personen en dieren van het mannelijk geslacht behoefde te worden gespeld ('den groten stier')
 • Diende in 1931 een omvangrijk wetsvoorstel tot hoofdzakelijk technische herziening van de Lager-Onderwijswet, dat mede beoogde tot bezuinigingen te komen. Dit voorstel bleef onafgedaan.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1930 de Wet op het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (Stb. 416) tot stand. Hierdoor moest er meer eenheid komen in activiteiten op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek. Samenwerking tussen rijks- en particuliere instellingen werd bevorderd. Er werd een centrale organisatie (TNO) in het leven geroepen en er kwamen sectorale instellingen en laboratoria.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd vrij onverwacht minister, omdat prof. Woltjer die eerst was aangezocht, niet tijdig uitsluitsel kon geven over zijn beschikbaarheid. Een poging om de Friese gedeputeerde P.S. Gerbrandy te benaderen, mislukte door een telefoonstoring.
 • Werd in juli, augustus en september 1948, in september 1949, 1950 en 1951, en in juli en september 1952 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

Campaign trail
 • Was in 1952 tweede op de ARP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen

Non-acceptance of political functions
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, August 1939 (tijdens formatie-De Geer, vanwege bezwaren van zijn partij)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.