Dr. R.H. (Rob) Woltjer

foto Dr. R.H. (Rob) Woltjer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
Source: Parlement.com.

Antirevolutionair Eerste Kamerlid, dat tweemaal werd aangezocht als minister van Onderwijs. Was net als zijn vader i hoogleraar aan de Vrije Universiteit; zeer belezen, arbeidzaam en geliefd bij de studenten. Vervulde diverse functies op onderwijskundig gebied, waarvan het voorzitterschap van de Onderwijsraad (drieëntwintig jaar) de belangrijkste was. In 1929 stond zijn naam al in de krant als nieuwe minister, maar er ontstond op het allerlaatste moment een probleem met de Vrije Universiteit. Was als Eerste Kamerlid een kampioen in het opsporen van fouten in wetsvoorstellen.

ARP
in de periode 1937-1952: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Robert Herman (Rob)

Place and date of birth
Groningen, 19 July 1878

Place and date of death
's-Gravenhage, 23 April 1955

Place and date of burial
Driehuis-Westerveld, 27 April 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • hoogleraar Latijn, Grieks en Oude Geschiedenis, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 23 September 1904 until 23 April 1955 (benoemd 18 augustus 1904)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 6 September 1927 until 1 March 1941
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 2 November 1937 until 15 July 1952

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • ondervoorzitter commissie huishoudelijke vakken op de lagere school, from November 1937
 • lid Staatscommissie reorganisatie van het hoger onderwijs (Staatscommissie-Reinink), from 1 May 1946 until May 1949

Derived functions (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 20 September 1949 until 28 December 1949
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 28 June 1950 until 18 September 1951

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was onderwijswoordvoerder van de ARP-Eerste Kamerfractie
 • Interpelleerde op 3 mei 1938 minister Slotemaker de Bruïne over het inzake de schrijfwijze van de Nederlandse taal gevoerde beleid

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in november 1937 Eerste Kamerlid, nadat T. Nauta, P.S. Gerbrandy, H.W. van Marle en S. Sijtsma voor de benoeming hadden bedankt
 • Verving als oudste lid in jaren enkele malen de voorzitter van de Eerste Kamer

Private life
 • Overleed aan de gevolgen van een aanrijding door een auto, een dag eerder in Wassenaar

Anecdotes and citations
 • Hij had de gewoonte de stenogrammen van door hem gehouden redevoeringen in de Kamer niet alleen te corrigeren, maar zelfs geheel te herschrijven. Omdat dit veel tijd kostte, kwam het tijdig verschijnen van de Handelingen soms in de knel, waardoor hij de stenografische dienst wel eens tot wanhoop dreef.
 • Hij was zo'n druk bezet man, dat het verhaal de ronde deed dat hij tentamens zelfs in de tram afnam (wat overigens niet waar was)

Campaign trail
 • Was in 1937 kandidaat in en werd in 1946 en 1948 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

Non-acceptance of political functions
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, August 1929 (kon geen zekerheid krijgen over het voorzetten van zijn hoogleraarschap)
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, August 1939 (geen toestemming van zijn partij)

9.

Publications

Publications
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Dr. G. Wytzes, "In piam memoriam prof. R.H. Woltjer", in: Nieuwe Leidsche Courant, 25 april 1955
 • Wie is dat? 1948

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.