A.P. Staalman

foto A.P. Staalman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: IISG
Source: Parlement.com.

Dissident antirevolutionair Tweede Kamerlid, dat uiteindelijk brak met de ARP en een nieuwe partij, de CDP, oprichtte. Werkzaam in Den Helder onder meer als boekhandelaar en uitgever van een kritisch blad. In de Tweede Kamer dé belangenbehartiger van dienstplichtigen en van het lagere marinepersoneel. Zette zich ook in voor de vissersweduwen. Keerde zich in 1902 tegen het kabinet-Kuyper i. Voerde in 1917 in het district Den Helder een felle verkiezingsstrijd met de jeugdige P.J. Oud i, die hem toen versloeg. In de periode 1918-1922 Tweede Kamerlid voor de CDP. Sociaal voelend man, die prikkelend kon optreden en zichzelf 'een echte jongen van het volk' noemde.

ARP, fractie-Staalman (onafh. a.r.), CDP
in de periode 1894-1922: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Andries Popke

Place and date of birth
Hellevoetsluis, 2 November 1858

Place and date of death
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 6 March 1938

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), from 27 November 1894 until March 1903
 • CDP (Christen-Democratische Partij), from 24 April 1905 until 1926
 • CDU (Christelijk-Democratische Unie), from 1926

National political party
fractie-A.P. Staalman (noemde zichzelf wel antirevolutionair), from 27 November 1894 until 19 September 1905

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 November 1894 until 19 September 1905 (voor het kiesdistrict Den Helder)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, from 6 July 1909 until 5 July 1910 (voor het kiesdistrict Den Helder)
 • ambtenaar Centrale Arbeidsinspectie, from 1914 until 1918
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 June 1922
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) CDP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1918 until 24 June 1922
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 15 June 1921 until 15 September 1922 (ontslag wegens verhuizing naar Bussum)
 • directeur Aardappeldrogerij "Fleming" te Driebergen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Helderschee Vissersvereeniging
 • hoofdredacteur weekblad "De Christen-Democraat", from 15 October 1902 (opgericht door hem en mr. Tiemen de Vries)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hij kwam in het bijzonder op voor de belangen van het lagere marinepersoneel en voor vissers en vissersweduwen
 • Interpelleerde in 1921 minister Van Dijk over niet-uitvoering van zijn motie over ondersteuning van weduwen en wezen van militairen

Dissenting voting behaviour (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • In februari 1903 stelde het bestuur van de ARP in de Kieskring Noord-Holland, dat de houding van Staalman zo in strijd was met zijn plicht als antirevolutionair dat hij - zonder schuld erkenning - geen lid kon blijven van de ARP
 • Verliet in 1903 de ARP en richtte in 1905 de Christen-Democratische Partij op
 • Stemde tijdens het kabinet-Kuyper bij 91 stemmingen 44 maal anders dan de overige ARP-leden

Private life (3/4)
 • Opichter en organisator van de A.R.-kiesvereniging "Nederland en Oranje" in Den Helder
 • Oprichter van de A.R.-Centrale kiesvereniging in het kiesdistrict Den Helder
 • Organiseerde als raadslid periodiek maaltijden voor de Helderse kinderen

Anecdotes and citations
 • Bracht de aristocratische burgemeester van Den Helder soms tot wanhoop door als raadlid ellenlange redevoeringen te houden en daarin allerlei beschuldigingen te uiten
 • Droeg ooit een pannetje snert de Tweede Kamer binnen om de minister zelf te laten proeven wat de militairen te eten kregen
 • De kleinere broodjes die matrozen kregen in plaats van de grote kugen waarmee ze drie dagen moesten doen, werden Staalmannetjes genoemd

Campaign trail (3/9)
 • Werd in 1913 in de eerste stemmingsronde verslagen door Th.H. de Meester (ul)
 • Werd in 1917 bij een tussentijdse verkiezing verslagen door P.J. Oud (vdb)
 • Werd in 1917 bij de algemene verkiezingen na herstemming verslagen door P.J. Oud (vdb). Derde kandidaat was C. Thomassen (sdap).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • H.G. Ouwerkerk, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (z.j.)
 • W. Slagter, "Staalman, Andries Popke (1858-1938)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 476
 • H.G. Ouwerkerk, "Staalman, Andries Popke", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel V, 279
 • H.J. Langeveld, "Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946)", 10 e.v.
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"
 • I. Lipschits, "De protestants-christelijke stroming tot 1940"

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.