J.H.A. (Jan) Schaper

foto J.H.A. (Jan) Schaper
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"
Source: Parlement.com.

Voormalige schildersgezel die naast Troelstra i en Vliegen i een belangrijk voorman van de SDAP was. Kwam in 1899 in de Tweede Kamer en had daarin tot zijn dood in 1934 zitting. Fel en goed debater, die het middel van de parlementaire obstructie niet schuwde. Sprak over uiteenlopende onderwerpen. Toen Troelstra in 1901 niet was herkozen, leidde hij ruim een jaar de SDAP-fractie. Vele jaren vicevoorzitter van de Tweede Kamer. Behoorde tot de gematigde vleugel van de SDAP. Nam in november 1918 in de Tweede Kamer behendig afstand van Troelstra's revolutiepoging, zonder zijn leider openlijk af te vallen. Nuchtere Groninger die met beide benen op de grond stond. Gewaardeerd door andersdenkenden vanwege zijn pragmatische opstelling. Was in de periode 1926-1934 tevens lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

SDAP
in de periode 1899-1934: lid Tweede Kamer

1.

First names

Johan Hendrik Andries (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Groningen, 12 February 1868

Place and date of death
Voorburg, 31 August 1934

Place and date of burial
Groningen, begraafplaats Esserveld, 5 September 1934

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond), from 1882
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 26 August 1894

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 April 1899 until 31 August 1934 (1899-1901 voor het kiesdistrict Veendam, 1901-1918 voor het kiesdistrict Appingedam)
 • waarnemend fractievoorzitter SDAP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 July 1915 until 16 September 1916 (vanwege ziekte van Troelstra)
 • lid gemeenteraad van Rijswijk (Z.H.), from 2 September 1919 until 23 September 1924
 • waarnemend fractievoorzitter SDAP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 July 1925 until 15 September 1925
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met waterstaat) van Zuid-Holland, from 9 April 1926 until 7 July 1931

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Staatscommissie inzake het socialisatie-vraagstuk (Staatscommissie-Nolens), from 1919
 • lid Hoge Raad van Arbeid, from 1919

Derived functions (2/6)
 • voorzitter begrotingscommissie voor de hoofdstukken I, II etc. en de Wet op de Middelen 1925 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 1926 until April 1926

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/10)
 • Interpelleerde in 1921 minister Aalberse over diens circulaire inzake de woningbouw
 • In 1921 mede-indiener van een initiatiefwetsvoorstel-Deckers tot afschaffing van de zomertijd. Dit voorstel werd verworpen door de Tweede Kamer.

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Werd in de jaren 1915-1917, in oktober 1920 en in de jaren 1925-1928 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Volgde in 1926 de vrijzinnig-democraat Limburg op als gedeputeerde van Zuid-Holland
 • Werd in de jaren 1929-1933 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

Private life (3/5)
 • Viel in 1884 bij werkzaamheden uit de dakgoot en was bijna twee jaar niet in staat om te werken
 • In 1935 vervaardigde Willem Valk een grafmonument voor hem op begraafplaats Esserveld in Groningen
 • Vader van Prof. B.W. Schaper

Anecdotes and citations
 • Toen hij in 1899 enkele familieleden wilde rondleiden in het parlementsgebouw kon hij maar niet loskomen van een gids. Uiteindelijk riep hij in wanhoop uit: "Man, ik ben zelf Kamerlid!", waarop de gids antwoordde: "Jij Kamerlid, dat mocht je willen."
 • Kende in 1905 als één van de weinigen de nieuwe minister-president De Meester, omdat hij bij hem wel eens het plafond had geverfd
 • Toen hij ondervoorzitter van de Tweede Kamer werd, kocht zijn partijgenoot Van Kol voor f 50,- voor hem een rokkostuum. Zijn drie zoontjes vonden hem met net een kelner.

Campaign trail (3/6)
 • Versloeg in 1905 G.J. Sybrandi (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1909 en 1913 A. Zijlstra (arp) na herstemming
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

Pseudonyms and nicknames
 • Arago
 • Een Arbeider

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.