W.H. (Willem) Vliegen

foto W.H. (Willem) Vliegen
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Eén van de grote voormannen van de sociaaldemocraten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Was typograaf en propagandist in Limburg en werd later redacteur van dagblad Het Volk. Als politicus voor alles een pragmatisch reformist en in 1913 daarom voorstander van regeringsdeelname van de SDAP. Keerde zich in 1918 ook tegen Troelstra's revolutiepoging i. Naast Kamerlid en partijvoorzitter tevens wethouder in Amsterdam. Eenvoudige arbeider, die zich door zelfstudie opwerkte tot een welsprekende afgevaardigde die goed gedocumenteerde betogen hield. Geschiedschrijver van de vooroorlogse sociaaldemocratie. Ook buiten eigen kring gerespecteerd.

SDAP
in de periode 1909-1937: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

First names

Wilhelmus Hubertus (Willem)

2.

Personal data

Place and date of birth
Gulpen, 20 November 1862

Place and date of death
Bloemendaal, 29 June 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond), from 9 September 1883 until 26 August 1894
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 26 August 1894 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946 until 29 June 1947

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1909 until 1 October 1915 (voor het kiesdistrict Amsterdam IX)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 November 1917 until 24 July 1922 (voor Noord-Holland)
 • wethouder (van onderwijs, burgerlijke stand en kunstzaken) van Amsterdam, from 17 June 1921 until 10 January 1923
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 8 June 1937
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 6 September 1927 until 5 September 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter commissie van onderzoek naar woningbouw met rijkssteun, from December 1928
 • lid Nederlandse delegatie naar de Ontwapeningsconferentie, 1932

Derived functions (2/6)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1932)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1935 en 1936)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Interpelleerde in 1933 minister Deckers over diens order waardoor militaire ambtenaren der land- en zeemacht werd verboden aangesloten te zijn of steun te verlenen aan sociaaldemocratische verenigingen
 • Interpelleerde in 1934 minister Van Schaik over de uitzetting op last van de burgemeester van Laren (N.H.) van vier Duitsers naar Duitsland en de toepassing van de Vreemdelingenwet daarbij

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in 1906 in de gemeenteraad van Amsterdam de opvolger van Henri Polak
 • Leidde in 1909 het SDAP-congres in Deventer waar de linkse oppositie onder leiding van Wijnkoop zich afscheidde van de SDAP
 • Als medeoprichter van de SDAP mocht hij in 1946 bij de opheffing van de partij de 'lijkrede' uitspreken

Private life
 • Vereerde aanvankelijk de anarchistenleider Ferdinand Domela Nieuwenhuis en noemde daarom zijn oudste zoon Ferdinand
 • Oprichter van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht afdeling Maastricht

Anecdotes and citations
 • Redigeerde als jonge man in Maastricht het blad "De Volkstribuun" waarin hij een recept afdrukte voor het maken van dynamiet. Hij bood ook revolvers en patronen te koop en wekte socialistische meisjes op hun vrijers met Sinterklaas te verrassen met een vernikkelde of geëmailleerde revolver met een doos patronen.
 • Zat in 1893 een maand in de gevangenis wegens belediging van marechaussees

Campaign trail
 • Versloeg in 1909 T. de Vries (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1913 V.H. Rutgers (arp) na herstemming

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, July 1922 (koos voor het Tweede Kamerlidmaatschap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.