W.H. (Willem) Vliegen

foto W.H. (Willem) Vliegen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Eén van de grote voormannen van de sociaaldemocraten in de eerste helft van de twintigste eeuw. Was typograaf en propagandist in Limburg en werd later redacteur van dagblad Het Volk. Als politicus voor alles een pragmatisch reformist en in 1913 daarom voorstander van regeringsdeelname van de SDAP. Keerde zich in 1918 ook tegen Troelstra's revolutiepoging i. Naast Kamerlid en partijvoorzitter tevens wethouder in Amsterdam. Eenvoudige arbeider, die zich door zelfstudie opwerkte tot een welsprekende afgevaardigde die goed gedocumenteerde betogen hield. Geschiedschrijver van de vooroorlogse sociaaldemocratie. Ook buiten eigen kring gerespecteerd.

SDAP
in de periode 1909-1937: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Wilhelmus Hubertus (Willem)

Place and date of birth
Gulpen, 20 November 1862

Place and date of death
Bloemendaal, 29 June 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond), from 9 September 1883 until 26 August 1894
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 26 August 1894 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946 until 29 June 1947

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1909 until 1 October 1915 (voor het kiesdistrict Amsterdam IX)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 November 1917 until 24 July 1922 (voor Noord-Holland)
 • wethouder (van financiën en gemeentebedrijven) van Amsterdam, from 30 October 1918 until 2 September 1919
 • directeur Informatiebureau van de Vereniging van Sociaal-Democratische raadsleden, from 1919 until 1922
 • wethouder (van onderwijs, burgerlijke stand en kunstzaken) van Amsterdam, from 17 June 1921 until 10 January 1923
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 8 June 1937
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 6 September 1927 until 5 September 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie van onderzoek naar woningbouw met rijkssteun, from December 1928
 • lid Nederlandse delegatie naar de Ontwapeningsconferentie, 1932

Derived functions (2/6)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1932)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1935 en 1936)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Was in 1926 voornaamste woordvoerder van de voorstanders in zijn fractie van het Verdrag met België
 • Interpelleerde in 1933 minister Deckers over diens order waardoor militaire ambtenaren der land- en zeemacht werd verboden aangesloten te zijn of steun te verlenen aan sociaaldemocratische verenigingen
 • Interpelleerde in 1934 minister Van Schaik over de uitzetting op last van de burgemeester van Laren (N.H.) van vier Duitsers naar Duitsland en de toepassing van de Vreemdelingenwet daarbij

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in 1906 in de gemeenteraad van Amsterdam de opvolger van Henri Polak
 • Leidde in 1909 het SDAP-congres in Deventer waar de linkse oppositie onder leiding van Wijnkoop zich afscheidde van de SDAP
 • Als medeoprichter van de SDAP mocht hij in 1946 bij de opheffing van de partij de 'lijkrede' uitspreken

Private life
 • Vereerde aanvankelijk de anarchistenleider Ferdinand Domela Nieuwenhuis en noemde daarom zijn oudste zoon Ferdinand
 • Oprichter van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht afdeling Maastricht

Anecdotes and citations
 • Redigeerde als jonge man in Maastricht het blad "De Volkstribuun" waarin hij een recept afdrukte voor het maken van dynamiet. Hij bood ook revolvers en patronen te koop en wekte socialistische meisjes op hun vrijers met Sinterklaas te verrassen met een vernikkelde of geëmailleerde revolver met een doos patronen.
 • Zat in 1893 een maand in de gevangenis wegens belediging van marechaussees

Campaign trail (3/4)
 • Versloeg in 1913 na herstemming V.H. Rutgers (arp)
 • Versloeg in 1917 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland in de vierde stemmingsronde D.P.D. Fabius (arp) met 41 tegen 21 stemmen. Na de derde stemming was W.H. de Beaufort afgevallen.
 • Versloeg in 1919 bij de periodieke verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Noord-Holland in de derde stemmingsronde P.A. Diepenhorst met 38 tegen 34 stemmen

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, July 1922 (koos voor het Tweede Kamerlidmaatschap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • A.A. de Jonge, "Vliegen, Wilhelmus Hubertus (1862-1947)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 620
 • A.F. Mellink, "Vliegen, Wilhelmus Hubertus", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel I, 141
 • A.F. Mellink, "W.H. Vliegen, politikus-geschiedschrijver", in: Vijfde jaarbroek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland" (1981)
 • J. Perry, "De voorman. Een biografie van Willem Hubert Vliegen" (1994)
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.