Mr. L.H.W. (Louis) Regout

foto Mr. L.H.W. (Louis) Regout
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Levenslustige, vrolijke ingenieur, jurist en politicus. Was directeur van het familiebedrijf, de bekende Maastrichtse keramiekfabriek 'De Sfinx'. Werd later gedeputeerde van Limburg en Eerste Kamerlid. Minister van Waterstaat in het kabinet-Heemskerk i. Was dat tegelijk met zijn broer Robert i. Keerde in 1913 terug als senator. In 1915, toen de post opnieuw (formeel tijdelijk) weer werd ingesteld, werd hij werd gezant bij de Paus. Overleed in Rome echter al kort na zijn benoeming op 54-jarige leeftijd. Was als Kamerlid zeer welsprekend.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1904-1915: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Louis Hubert Willem (Louis)

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 27 October 1861

Place and date of death
Rome, 27 October 1915

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Main functions and occupations

 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, from 6 July 1898 until September 1904
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1904 until 21 January 1909 (voor Limburg)
 • minister van Waterstaat, from 21 January 1909 until 29 August 1913
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1913 until 9 July 1915 (voor Limburg)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister in tijdelijke en bijzondere zending bij de Heilige Stoel te Rome, from 10 July 1915 until 27 October 1915
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 30 July 1915 until 27 October 1915 (voor Limburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, around 1908
 • lid College van Curatoren Technische Hogeschool te Delft, from 11 June 1910 until 27 October 1915

Derived functions (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from May 1914 until December 1914
 • toegevoegd lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 3 August 1914 until September 1914

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Eerste Kamer met name over arbeidszaken

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Maakte zich sterk voor de inpoldering van de Wieringermeer. Het kwam echter niet tot afhandeling van het door zijn voorganger ingediende wetsontwerp over gedeeltelijke afsluiting van de Zuiderzee en inpoldering van de Wieringermeer.
 • Hield zich als minister ook bezig met rijksgebouwen en was onder meer verantwoordelijk voor de aankoop van een gebouw voor het nieuwe minister van Landbouw, Handel en Nijverheid (het latere Economische Zaken). Bracht in 1913 een wetje tot stand, waardoor het in slechte staat verkerende ministerie van Binnenlandse Zaken (aan het Binnenhof) en het daaraan verbonden torentje, kon worden opgeknapt.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
Een dochter van hem huwde met een zoon van E.A.M. van der Kun, Tweede en Eerste Kamerlid, een andere dochter huwde met een zoon van J.Ph.R.M. de Nerée tot Babberich, staatsraad

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.