Mr. E.R.H. (Robert) Regout

foto Mr. E.R.H. (Robert) Regout
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Katholieke Limburgse politicus en advocaat, later officier van justitie. Tweede Kamerlid voor het district Helmond en minister van Justitie in het kabinet-Heemskerk i. Bracht in die functie in 1911 de Zedelijkheidswet tot stand, waarbij onder andere pornografie, homoseksuele relaties en zwangerschapsonderbreking strenger werden bestraft, en gokken werd verboden. Schreef verder de nieuwe Auteurswet op zijn naam. Tegelijkertijd minister met zijn broer Louis i. Was een vlotte spreker, maar feller en scherper dan zijn broer en minder vlot in de omgang met de Kamer. Overleed voor zijn vijftigste.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1905-1913: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Edmond Robert Hubert (Robert)

2.

Personal data

Place and date of birth
Maastricht, 4 June 1863

Place and date of death
's-Gravenhage, 18 January 1913

Place and date of burial
Maastricht, 22 January 1913 (na uitvaartmis in 's-Gravenhage op 21 januari)

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Main functions and occupations

 • substituut-officier van justitie, rechtbank arrondissement Amsterdam, from 1 November 1893 until 1 December 1903
 • officier van justitie te Roermond, from 1 December 1903 until 19 September 1905
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 7 June 1910 (voor het kiesdistrict Helmond)
 • minister van Justitie, from 7 June 1910 until 18 January 1913 (benoemd bij K.B. van 14 mei 1910)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • commissaris-generaal Nederlandse afdeling op de Brusselse wereldtentoonstelling, from April 1910 until June 1910
 • lid Staatscommissie voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering (Staatscommissie-Ort), from 7 May 1910 until 17 June 1910

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer hoofdzakelijk over justitiële onderwerpen (o.a. gevangeniswezen en organisatie rechterlijke macht)

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1912 samen met minister Talma de Octrooiwet tot stand. Hierdoor werd het mogelijk op een uitvinding octrooi te verlenen, ter bescherming van het eigendomsrecht
 • Bracht in 1912 samen met minister Colijn de Wet inzake het militair procesrecht tot stand, waardoor dat recht werd gemoderniseerd. De krijgsraad kreeg een permanent karakter, goede omschrijving van de aanklacht was vereist, er kwam een betere regeling van het voorlopig arrest en de terechtzittingen van de krijgsraad werden openbaar. Het horen van getuigen ter zitting werd mogelijk en op alle vonnissen kwam een mogelijkheid van appèl.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Promoveerde bij prof. T.M.C. Asser
 • Medeoprichter van het Thijmgenootschap, de Haarlemse "Hanze" en R.K. Middenstandsbond in het bisdom Haarlem
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van H. van Sonsbeeck, minister

Campaign trail
 • Werd in 1905 en 1909 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.