Dr. M. (Marinus) Ruppert

foto Dr. M. (Marinus) Ruppert
bron: ANP Fotoarchief/Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Grote man van de christelijke vakbeweging, die opklom van tuindersknecht tot 'onderkoning' (vicepresident van de Raad van State). Kan worden getypeerd als een zelfverzekerde vakbondsleider, autodidact, die van huis uit vertrouwd was met de christelijke arbeidsbeweging. Was voorzitter van de Christelijke landarbeidersbond en daarna twaalf jaar de dominante voorzitter van het CNV. Uitstekend onderhandelaar. Gebruikte de Eerste Kamer, waarvan hij drie jaar lid was, vooral om zaken te doen met zijn collega-voorzitters van NVV en KAB. IJverig publicist over Luther. Samen met Jaap Burger i als (in)formateur architect van het kabinet-Den Uyl i.

ARP
in de periode 1959-1980: lid Eerste Kamer, lid Raad van State, vicepresident Raad van State

1.

First name

Marinus (Marinus)

2.

Personal data

Changes in name or title
 • M. Ruppert, from 1 September 1911 until 20 October 1970
 • Dr. M. Ruppert, from 20 October 1970 (nadat aan hem door de Vrije Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
Amsterdam, 1 September 1911

Place and date of death
Wassenaar, 27 February 1992

3.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 23 September 1959
 • lid Raad van State, from 1 October 1959 until 1 September 1973 (benoemd bij K.B. van 28 augustus 1959)
 • vicepresident Raad van State, from 1 September 1973 until 1 October 1980 (benoemd bij K.B. van 6 augustus 1973; ontslag bij K.B. van 25 juni 1980)

Formal job title
 • minister van staat, from 29 November 1980 until 27 February 1992

cabinet formation
 • informateur, from 4 December 1972 until 30 January 1973
 • kabinetsformateur, from 23 April 1973 until 11 May 1973 (samen met J.A.W. Burger)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht, from 1963 until 1972
 • voorzitter Bond van hofpersoneel

Derived functions (2/8)
 • lid afdeling Sociale Zaken (en volksgezondheid) (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer bezig met sociale zaken

als (in)formateur
 • Kreeg op 4 december 1972 de opdracht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van vorming van een kabinet, dat in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging kon ondervinden. Bracht hierover op 30 januari 1973 verslag uit, waarin hij als eerste optie noemde de vorming van een extraparlementair centrumlinks kabinet.
 • Op 23 april 1973 kregen hij en Burger de opdracht tot het vormen van een kabinet, dat in voldoende mate steun in de volksvertegenwoordiging kon ondervinden. Op basis van de conclusies van de informateurs Van Agt en Albeda kon de formatie van het kabinet-Den Uyl worden voltooid. De CHU kon zich niet vinden in de voorgestelde zetelverdeling en haakte definitief af. Onder leiding van Burger en Ruppert werden op 3 mei in een preconstitutionerend beraad mogelijke geschilpunten door de kandidaat-ministers opgelost. De formatie kon hierna op 11 mei worden afgerond.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Betoonde in 1954 zijn instemming met het mandement waarin de bisschoppen zich keerden tegen het lidmaatschap van katholieken van socialistische organisaties. Voor het NVV was dat reden om de contacten met het CNV tijdelijk te verbreken.
 • Was in mei 1959 één van de ondertekenaars van een brief aan het Centraal Comité van de ARP waarin een aantal antirevolutionairen hun verontrusting uitspraken over het in hun ogen te weinig sociaal-christelijke karakter van het kabinet-De Quay
 • Bracht in 1981 als minister van staat advies uit tijdens de kabinetsformatie. Adviseerde onder meer tot de benoeming van De Gaay Fortman tot informateur.

Private life
Zijn vader was penningmeester van het CNV

Campaign trail
 • Werd in 1956 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.