Mr. M. (Maarten) de Niet Gzn.

foto Mr. M. (Maarten) de Niet Gzn.
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Integere en energieke bestuurder en Eerste Kamervoorzitter van hervormden huize, die zich als senator vooral bezighield met het buitenlands beleid. Stond daarbij vaak tegenover minister Luns i, met name bij het Nieuw-Guineabeleid. Kende 'de Oost' uit een vooroorlogse periode als zendingsconsul. Was in de oorlog geïnterneerd in een Jappenkamp. Zette zich als burgemeester van Wageningen in voor versterking van de positie van de Landbouwhogeschool. Rechtlijnig denkend man die met een zware basstem enigszins bars zijn mening nooit onder stoelen of banken stak. Hij had opvallend weinig gevoel voor decorum en was afkerig van frivoliteiten.

PvdA
in de periode 1956-1977: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, voorzitter Eerste Kamer

1.

First name

Maarten (Maarten)

2.

Personal data

Place and date of birth
Bodegraven, 16 March 1904

Place and date of death
's-Gravenhage, 25 July 1979

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from June 1949

4.

Main functions and occupations

 • verlof in Nederland (eerste helft van 1946)
 • burgemeester van Wageningen, from 15 March 1950 until 1 April 1969
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 6 November 1956 until 20 September 1960
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 October 1960 until 20 September 1977
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 March 1968 until 7 October 1968
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1969 until 18 September 1973 (benoemd bij K.B. van 21 juli 1969)

Internment
 • geïnterneerd te Meester Cornelis (Ned.-Indië), from 14 May 1942
 • geïnterneerd in gevangenis "Struiswijk" te Batavia, from 1942 until February 1944 (weigerde de eed van trouw aan het Japanse leger af te leggen en kreeg verzwaard regime)
 • geïnterneerd in kamp "Sukamiskin" te Bandoeng, from February 1944
 • geïnterneerd in mannenkamp "Tjihama IV", from February 1944 until August 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, from 24 April 1970
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, from 25 September 1973 until 1 October 1977

Derived functions (2/5)
 • voorzitter Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 September 1969 until 18 September 1973
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Grondwetsherziening (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 September 1969 until 18 September 1973

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was buitenland-woordvoerder van de PvdA in de Eerste Kamer. Hield zich ook bezig met binnenlandse zaken, financiën, defensie, justitie, volkshuisvesting en economische zaken.

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Het kabinet-Beel overwoog in 1947 ernstig om hem als opvolger van Van Mook te benoemen tot gouverneur-generaal of luitenant-gouverneur-generaal
 • In 1965 leidde door hem gegeven inzage aan journalisten van aantekeningen die hij van overleg in de de Eerste Kamercommissie voor buitenlandse politiek had gemaakt, dat minister Luns enige tijd weigerde in de commissie te verschijnen
 • Er kwam een einde aan zijn voorzitterschap van de Eerste Kamer vanwege de benoeming van zijn partijgenoot Vondeling tot voorzitter van de Tweede Kamer

Private life
 • Was gehuwd met een Engelse
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Bodegraven (1899-1905)

Anecdotes and citations
 • Toen minister-president Den Uyl hem bij zijn afscheid als voorzitter van de Senaat de versierselen behorende bij het Commandeurschap van de Nederlandse Leeuw wilde omhangen, mocht hij slechts het bijbehorende knoopje op het revers drukken.
 • De parlementen van Suriname en de Nederlandse Antillen boden hem en zijn vrouw een reisje naar de overzeese gebiedsdelen aan. Op norse toon sloeg De Niet dat aanbod af. Daar denken wij niet aan, zei hij. Daarvoor zijn onze verdiensten te gering.

Campaign trail
 • Werd in 1956, 1960, 1963, 1966 en 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.