J.A. (Toon) Middelhuis

foto J.A. (Toon) Middelhuis
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Twentse textielarbeider, die via de katholieke textielarbeidersbond opklom tot één van de leidinggevende figuren van de katholieke vakbeweging. Werd na de oorlog secretaris en later twaalf jaar voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging. Groot voorstander van de ordeningsgedachte. In de Eerste Kamer zestien jaar woordvoerder sociale zaken van de KVP-fractie. Gebruikte het Eerste Kamerlidmaatschap echter vooral voor contacten met collegabestuurders van andere vakbonden. Behoorde tot de christenradikalen.

KVP
in de periode 1955-1971: lid Eerste Kamer

1.

First names

Johannes Antonius (Toon)

2.

Personal data

Place and date of birth
Haaksbergen, 5 March 1902

Place and date of death
Utrecht, 12 November 1978

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1977

4.

Main functions and occupations

 • algemeen secretaris KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), from 1 November 1948 until 1 December 1952
 • voorzitter KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), from 1 December 1952 until 22 June 1964
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1955 until 10 May 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Loonadviescommissie
 • lid adviescommissie onverbindend verklaren c.a.o.'s, from 1 January 1968

Derived functions
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid 1957 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from January 1957 until February 1957
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de ontwerp-Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from July 1965 until February 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

Private life
Was in zijn jonge jaren in Twente een hartstochtelijk stroper en smokkelaar

Campaign trail
 • Werd in 1955, 1956, 1963 en 1969 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

Non-acceptance of political functions
 • minister van Volkshuisvesting, April 1959 (tijdens formatie-De Quay (eerste poging))

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.