Mr. J.H.L. (Leopold) Haffmans

foto Mr. J.H.L. (Leopold) Haffmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Katholieke voorman en opvallend Tweede Kamerlid in de negentiende eeuw. Afkomstig uit Horst en later kantonrechter in Venlo. Als redacteur van het Venloosch Weekblad een journalistieke tegenstander van de liberalen. In zijn blad werd een corruptieschandaal rond minister Betz i onthuld. Werd door minister Jolles niet herbenoemd als kantonrechter en interpelleerde zelf de minister daarover. Als voorzitter van de katholieke Kamerclub i tegenstander van Schaepman i, die vanwege Haffmans buiten de 'club' bleef. Onberispelijk geklede man, die vaak op een prikkelende, uitdagende, maar ook wel gevatte wijze sprak en daardoor altijd veel toehoorders had.

conservatief (katholiek), Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1866-1896: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Johannes Hendrik Leopold (Leopold)

Place and date of birth
Horst, 20 February 1826

Place and date of death
Kessel, 16 September 1896

2.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

3.

Main functions and occupations

 • kantonrechter te Venlo, from 1 February 1862 until 1 February 1872
 • redacteur "Venloosch Weekblad", from 1862 until 1868
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Roermond)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 February 1868 until 20 September 1869 (voor het kiesdistrict Roermond)
 • hoofdredacteur "Venloosch Weekblad", from 1868 until 16 September 1896
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1869 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid gemeenteraad van Venlo, from September 1870 until June 1874
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Boxmeer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Venlo)
 • voorzitter R.K.-Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 November 1893 until 20 May 1896
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 16 September 1896 (voor het kiesdistrict Venlo)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Derived functions (2/8)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from February 1893 until July 1893
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1895 until November 1895

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Stemde in 1868 tegen de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest
 • Behoorde in 1869 tot de zeven katholieken die tegen het wetsvoorstel tot afschaffing van het dagbladzetel stemden
 • Interpelleerde op 26 februari 1872 minister Jolles over zijn niet-herbenoeming tot kantonrechter. Dat hij niet was herbenoemd, was volgens hem het gevolg van een politieke wraakactie. $B NC

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
 • Nadat Haffmans in november 1893 voorzitter van was geworden van de katholieke Kamerclub woonde Schaepman daarvan geen vergaderingen meer bij
 • Trad in mei 1896 af als voorzitter van de R.K.-Kamerclub vanwege kritiek op zijn bijtende commentaren in het Venloosch Dagblad

Private life
 • Zijn vader was schepen van Horst
 • Zijn broer Frans was burgemeester van Broekhuizen (1887)
 • Zijn broer Eugène was gedeputeerde van Limburg. Hij stelde zich na het overlijden van Leopold kandidaat voor de Tweede Kamer, maar werd verslagen door mgr. Nolens.

Campaign trail (3/12)
 • Werd in 1888 met ruim 91 procent van de stemmen gekozen (2 tegenkandidaten)
 • Versloeg in 1891 C. Houben. Kreeg bijna 66 procent van de stemmen.
 • Werd in 1894 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

Pseudonyms and nicknames
"Limburgs grote mond"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/7)
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • F. Netscher, "In en om de Tweede Kamer. Parlementaire portretten en schetsen" (1889)
 • B. Blok, "Veertig jaar op de tribune" (1901)
 • N. Cramer, "Wandelingen door de Handelingen" en "Parlement en Pers", 148
 • S.H.H. van der Hoek, "'Limburgs groote mond': de politicus en journalist mr. Leopold Haffmans (1826-1896)" (2005)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 701

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.