Mr. J.H.L. (Leopold) Haffmans

foto Mr. J.H.L. (Leopold) Haffmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Source: Parlement.com.

Katholieke voorman en opvallend Tweede Kamerlid in de negentiende eeuw. Afkomstig uit Horst en later kantonrechter in Venlo. Als redacteur van het Venloosch Weekblad een journalistieke tegenstander van de liberalen. In zijn blad werd een corruptieschandaal rond minister Betz i onthuld. Werd door minister Jolles niet herbenoemd als kantonrechter en interpelleerde zelf de minister daarover. Als voorzitter van de katholieke Kamerclub i tegenstander van Schaepman i, die vanwege Haffmans buiten de 'club' bleef. Onberispelijk geklede man, die vaak op een prikkelende, uitdagende, maar ook wel gevatte wijze sprak en daardoor altijd veel toehoorders had.

conservatief (katholiek), Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1866-1896: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK