G.H. Betz

foto G.H. Betz
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Liberaal Kamerlid en minister van Financiën in het tweede kabinet-Thorbecke i. Autodidact, die met zijn broer in Kralingen leiding gaf aan een stroopfabriek. Raadslid in Rotterdam en vanaf 1859 Tweede Kamerlid voor die stad. Pleitbezorger van hervorming van het financiële stelsel en van afschaffing van plaatselijke accijnzen. Als minister het middelpunt van de Limburgse brievenaffaire i. Er was daarbij sprake van toezeggingen aan Limburgse Kamerleden over uitstel van belastingverhoging in Limburg met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen. Trad vanwege deze affaire af als minister.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1859-1863: lid Tweede Kamer, minister

1.

First names

Gerardus Henri

2.

Personal data

Place and date of birth
Breda, 30 October 1816

Place and date of death
's-Gravenhage, 20 May 1868

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Rotterdam, from 15 September 1853 until 11 August 1859
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 3 November 1857 until 15 February 1859 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 February 1859 until 1 February 1862 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • minister van Financiën, from 1 February 1862 until 27 November 1865
 • minister van Koloniën ad interim, from 3 January 1863 until 1 February 1863 (na aftreden van minister Uhlenbeck)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • redacteur tijdschrift "Bijdragen tot de kennis van staats-, provinciaal- en gemeentebestuur van Nederland", from 1857 (samen met J.A. Fruin en P.F. Hubrecht)
 • redacteur "Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië", from 1866

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Stemde in 1860 tegen de ontwerp-Wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat
 • Interpelleerde op 27 februari 1861 minister Van Heemstra over het aftreden van minister Van Hall. Een door hem ingediend voorstel om de werkzaamheden van de Kamer voorlopig op te schorten, werd met 32 tegen 26 stemmen verworpen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Schafte in 1863 de accijns op turf en steenkool af

Legislative activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1863 een wettelijke regeling tot stand waardoor De Nederlandsche Bank (vooralsnog voor 25 jaar) de enige circulatiebank bleef (dat was al zo sinds 1814). De bank werd een N.V. die haar hoofdzetel in Amsterdam had. Daarnaast kwam er een bijbank in Rotterdam en kwamen er in alle provincies agentschappen. Van regeringswege hield een koninklijke commissaris toezicht op de directie.
 • Bracht in 1865 een wettelijke regeling voor de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten tot stand. De gemeentelijke accijnzen werden afgeschaft en in ruil daarvoor kregen gemeenten vier vijfden van de opbrengsten van de Personele belasting.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad af vanwege de Limburgse brievenkwestie. Een vertrouwelijk schrijven van het Limburgse Tweede Kamerlid Van der Maessen de Sombreff werd openbaar gemaakt. De indruk was ontstaan dat Betz de voorgenomen verhoging van de grondbelasting in Limburg wilde laten rusten tot na de verkiezingen.

Private life
Wijdde zich na 1859, naast zijn politieke functies, voornamelijk aan studie

Campaign trail
 • Versloeg in 1859 E.J.A. graaf van Bylandt (lib.)
 • Werd in 1866 in het district Leiden verslagen door P.H. baron van Taets van Amerongen (cons.)

Non-acceptance of political functions
 • minister van Financiën, February 1860 (geweigerd tijdens formatie-Van Hall)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.