Mr. A. van Delden

foto Mr. A. van Delden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoboek Daniel van Eck
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal politicus in de negentiende eeuw. Advocaat en lange tijd Tweede Kamerlid voor Deventer, de plaats waar hij ook wethouder was. Minister van Financiën in het kabinet-De Vries/Fransen van de Putte i. Trachtte tevergeefs een inkomensbelasting in te voeren. Behoorde als oud-minister en voorzitter van de liberale Kamerclub tot de meer gezaghebbende leden. Met Gleichman i één van de voormannen van de oud-liberalen.

Thorbeckiaan, liberaal, Liberale Unie, oud- of vrije liberalen
in de periode 1864-1898: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister

1.

Personal data

Surnames
Albertus

Place and date of birth
Deventer, 21 February 1828

Place and date of death
Deventer, 8 November 1898

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal
 • oud-liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

3.

Main functions and occupations

 • wethouder van Deventer, from 3 September 1861 until 27 February 1862
 • lid Gedeputeerde Staten van Overijssel, from 27 February 1862 until 2 October 1864
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1864 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 February 1868 until 6 July 1872 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • minister van Financiën, from 6 July 1872 until 27 August 1874
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1877 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • wethouder (van financiën en toezicht op landerijen en landgoederen) van Deventer, from 1 November 1880 until 8 November 1898
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid gemeenteraad van Deventer, from 5 September 1893 until 8 November 1898
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 21 September 1897 (voor het kiesdistrict Deventer)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 March 1898 until 7 November 1898 (voor het kiesdistrict Deventer)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Atheneum-bibliotheek te Deventer
 • bestuurder diverse ondernemingen

Derived functions (2/22)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from July 1893 until January 1894
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1896 until May 1897

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Behoorde in 1880 tot de veertien leden die tegen de toelating van Schaepman als Kamerlid waren
 • Behoorde in 1882 tot de zes liberalen die tegen een afkeurende conclusie van de commissie van rapporteurs over de Indische begroting stemden over het grondbezit van inlanders. Aanneming van deze conclusie was voor minister Van Goltstein reden om af te treden.
 • Diende in 1883 met Gleichman, De Jong, Van der Linden en De Ruiter Zijlker een initiatiefwetsvoorstel in tot invoering van een inkomstenbelasting. Dit voorstel bleef onafgedaan.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Tijdens zijn ministerschap werd het evenwicht op de begroting (1872) hersteld. Verhoogde de uitgaven onder andere voor aanleg van spoorwegen, waterstaat en publieke werken, salarisverbeteringen en versterking van de marine.
 • In 1874 verwierp de Tweede Kamer met 40 tegen 29 stemmen artikel 2 van zijn ontwerp-Muntwet, waardoor de zilveren standaard zou worden vervangen door de gouden standaard . Hij trok het wetsvoorstel daarop in.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Woonde in de Sandrasteeg in Deventer lange tijd samen met zijn (ongehuwde) jongere zuster
 • Zijn vader was schoolopziener, wethouder van Deventer en lid van Provinciale Staten van Overijssel

Campaign trail (3/10)
 • Versloeg in 1894 J. Stoffel (volkspartij)
 • Werd in 1897 verslagen door J. Stoffel van de Volkspartij
 • Versloeg in 1898 bij een tussentijdse verkiezing in het district Deventer na herstemming Th. Heemskerk (arp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Castoretpollux, "In de Tweede Kamer. Portretten" (1881)
 • C.J. de Bruyn Kops en M.E. Houck, "Mr. A. van Delden", in: Eigen Haard (1898)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 702

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.