Mr. J.G. Gleichman

foto Mr. J.G. Gleichman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Voorman van de oud-liberalen en Tweede Kamervoorzitter. Na een loopbaan bij de Nederlandse Bank minister van Financiën in het kabinet-Kappeyne van de Coppello i. Uitstekend administrateur en zuinig financier. Werd na de breuk in het kabinet feitelijk leider van de conservatief-liberalen. Was streng voor zichzelf en voor anderen. Moeilijk in de omgang. Ontzag inboezemend Kamervoorzitter, die door de gehele Kamer werd gerespecteerd vanwege zijn onpartijdigheid. Lange magere man; gedistingeerd en kalm, en gemakkelijk sprekend.

liberaal, oud- of vrije liberalen
in de periode 1877-1904: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Johan George

Place and date of birth
Rotterdam, 19 July 1834

Place and date of death
's-Gravenhage, 30 April 1906

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • oud-liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

3.

Main functions and occupations

 • secretaris "De Nederlandsche Bank" te Amsterdam, from 1 April 1871 until November 1877
 • minister van Financiën, from 3 November 1877 until 20 August 1879
 • ambteloos, from 20 August 1879 until 20 September 1880
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1880 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1891 until 20 March 1894
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 8 June 1901 (voor het kiesdistrict Amsterdam, vanaf september 1897 voor Amsterdam IV)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 May 1894 until 17 June 1901
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 18 June 1901 until 23 July 1904 (voor Friesland)

Formal job title
 • minister van staat, from 31 August 1898 until 30 April 1906

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 19 March 1883 until 23 March 1883 (poging mislukte)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • financieel adviseur koningin-regentes Emma
 • lid Raad van Commissarissen H.IJ.S.M. (Hollandsche IJzeren-Spoorweg Maatschappij), around 1901

Derived functions (2/16)
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 May 1894 until 17 June 1901
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1902 until April 1904

Honorary positions
erevoorzitter Protestantenbond

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak veelvuldig als Tweede Kamerlid, met name over financiële onderwerpen, handel en kanalen, maar ook bij de Grondwetsherziening 1887 en over onderwijsaangelegenheden en Amsterdamse zaken.
 • Interpelleerde in 1882 minister Six over een benoeming van een hoogleraar
 • Sprak als Eerste Kamerlid alleen bij de algemene beschouwingen over de begroting 1902

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Introduceerde 'De leening van 1878', de eerste Nederlandse staatslening met een aflossingsschema en jaarlijkse rentecoupons. Dit vanwege het wegvallen van het 'batig slot' van de Indische begroting, waardoor een onverwacht financieringstekort was ontstaan.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1878 een nieuwe Successiewet tot stand, waarbij een successiebelasting in de rechte lijn werd ingevoerd. Bloedverwanten in rechte lijn en echtgenoten met kinderen gaan 1 procent belasting betalen over de erfenis, ouders en grootouders 3 procent

7.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Werd in juli en september 1886 en in september 1887 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd op 16 september 1891 als eerste kandidaat op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst. Hij kreeg in de eerste stemronde 69 van 98 stemmen. Op jhr. G.J.Th. Beelaerts van Blokland werden 26 stemmen uitgebracht.
 • Weigerde in 1897 een opdracht tot kabinetsformatie

Private life
 • Gleichman is een oorspronkelijk Duitse familie
 • Een broer van hem was gehuwd met een dochter van A. Hoynck van Papendrecht, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Rotterdam (1854-1861)

Campaign trail (3/8)
 • Versloeg in 1897 in het district Amsterdam IV Z. van den Bergh (rad.) na herstemming
 • Versloeg in 1901 bij een tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Friesland met 27 tegen 19 stemmen L.W. de Vries (a.r.)
 • Was in 1904 bij de Eerste Kamerverkiezingen na de Kamerontbinding geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/9)
 • R.P. Mees R.Az., "Levensbericht van Mr. J.G. Gleichman", in: Levensberichten Maatschappij der Nederlandse Letterkunde" 1906/1907, 1-42
 • F. de Beaufort, "Johan George Gleichman, Rechtlijnig & Bedachtzaam", in: F. de Beaufort, J.Th.J. van den Berg en P.C.G. van Schie, "Eigenzinnige Liberalen" (2014), 113
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 659
 • Onze Afgevaardigden, 1897, 1901
 • Ned. Patriciaat, 1938
 • G.F. Lörtzer, "'De leening van 1878': een doorbraak in de financiering van de rijksbegroting", in: NEHA Jaarboek 60, 204-225, 1997

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.