J. (Johan) Brautigam

foto J. (Johan) Brautigam
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed"
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande Rotterdamse sociaaldemocraat en woordvoerder voor vervoersaangelegenheden van de SDAP-Tweede Kamerfractie. Was aanvankelijk lid van de enigszins anarchistische Vrije Socialisten. Ging op 20-jarige leeftijd naar zee, kwam terecht bij de organisatie van zeelieden en werd daarvan bestuurder. Organiseerde in Rotterdam het scheepspersoneel en was later secretaris van de Centrale Transportarbeidersbond. Geruime tijd wethouder van Rotterdam, onder meer van volkshuisvesting. Had een sobere spreektrant. Vader van Gerda Brautigam i.

SDAP
in de periode 1919-1935: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Johan (Johan)

Place and date of birth
Uithoorn, 18 May 1878

Place and date of death
Rotterdam, 24 June 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Vrije Socialisten
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), from 1910 until 9 February 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1946

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 November 1919 until 16 September 1931
 • voorzitter CBT (Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf), from March 1932 until September 1935
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 20 September 1935
 • wethouder (van openbare werken en volkshuisvesting) van Rotterdam, from 3 September 1935 until 7 April 1942 (door Duitse bezetter ontslagen)
 • lid Raad van Advies gemeentebestuur Rotterdam, from 1 June 1945 until 9 November 1945
 • rijkshavencommissaris voor het Zuiden des Lands, from August 1946 until 1 June 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Commissie Sanering Zeevisserij, from May 1952
 • lid adviescommissie voor het havenbedrijf, until 1958

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische zaken, scheepvaartbelangen en marinezaken
 • Interpelleerde in 1923 de ministers Van Swaaij en Van Karnebeek over scheepvaart op de Rijn en moeilijkheden voor de Nederlandse handel in het bezette gedeelte van Duitsland

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • De CBT ontstond in november 1917 door fusie van diverse zeemans- en transportbonden, zoals de Centrale Bond van Haven- en Transportarbeiders, de Bond van Machinisten, Stokers en Dekpersoneel en de Vereeniging van Kuipers
 • Trad in februari 1932 samen met De Zeeuw af als wethouder vanwege de verwerping van de voorgestelde straatbelasting. Zij wilden niet zonder meer meegaan in het bezuinigingsbeleid van het kabinet-Colijn.

Private life
 • Weigerde in 1919 een benoeming tot secretaris van het NVV

9.

Publications

Publications
 • W.H. Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed", deel I, 575
 • J. van Tilburg, "Uit het leven van Johan Brautigam", in: Rotterdams Jaarboekje (1963), 177
 • W.F. Lichtenauer, "Brautigam, Johan (1878-1962)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 60
 • Chr.A. de Ruyter-de Zeeuw, "Brautigam, Johan", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel IV, 23

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.