Mr. C.E. (Kees) Schelfhout

foto Mr. C.E. (Kees) Schelfhout
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige bestuurder van katholieke onderwijsorganisaties. Hoffelijke en erudiete kenner van het onderwijs, die een invloedrijke rol speelde bij de uitwerking van de 'Mammoetwet'. Was twee jaar onderwijswoordvoerder van de KVP in de Eerste Kamer om daarna in het kabinet-Biesheuvel i staatssecretaris van lager en voortgezet onderwijs te worden. Had in 1940 tevergeefs geprobeerd naar Engeland te vluchten en overleefde nadien tijdens de Bezetting de gevangenis en het concentratiekamp Sachsenhausen.

KVP
in de periode 1969-1973: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Place and date of birth
Sint Jansteen (Zld.), 25 February 1918

Place and date of death
's-Gravenhage, 3 March 1983

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 January 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1969 until 28 July 1971
 • staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (met name belast met kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs), from 28 July 1971 until 11 May 1973
 • raadadviseur ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, from 1973 until 1981
 • buitengewoon hoogleraar onderwijsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from September 1981 until 3 March 1983 (onbezoldigd)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aanlegenheden betreffende 1. kleuter-, lager- en buitengewoon onderwijs; 2. voorbereiding van de wetgeving inzake de wet v.w.o.; 3. scholenplanning en -bouw en 4. efficiency in het onderwijs

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Vereniging VZOS, from 1979 until 3 March 1983
 • vicepresident en tresorier Office Internationaal l'Enseignement Catholique

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was onderwijswoordvoerder van de KVP-Eerste Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Voorstander van de samenwerkingsschool, met name in kleinere gemeenten, om ook daar een aanbod van openbaar en bijzonder onderwijs te houden
 • Stelde in 1973 een commissie in die de invoering van het Fries als verplicht vak op de Friese basisscholen moest voorbereiden

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1972 een wet (Stb. 753) inzake een interimvoorziening betreffende de financiële tegemoetkoming t.b.v. partieel leerplichtig kinderen tot stand. (12.022)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Was één van de eerste Engelandvaarders. De tocht mislukte, waarna hij tot twee jaar (1940-1942) tuchthuis (Scheveningen) en drie jaar concentratiekamp te Sachsenhausen (1942-1945) werd veroordeeld.
 • Kreeg na de bevrijding enige tijd onder dak in Nijmegen bij het gezin van Jo Cals

Anecdotes and citations
 • Toen in september 1971 het rapport over de Friese taalpolitiek in de Tweede Kamer aan de orde zou komen, bleek hij met vakantie - en onvindbaar - te zijn. Omdat minister Van Veen naar 'de West' was zag het er naar uit dat minister Stuyt namens het kabinet moest optreden. Schelfhout kwam bij toeval in Frankrijk echter de Friese Commissaris Linthorst Homan tegen, die hem vroeg 'hé Kees, jij hier. Moet je niet als de bliksem weer terug naar Nederland? Het rapport Friese taalpolitiek komt aan de orde'. Toen Schelfhout Den Haag belde, bleek dat inderdaad het geval te zijn.

Campaign trail
 • Werd in 1969 en 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

Non-acceptance of political functions
 • lid Eerste Kamer, February 1977 (bedankt)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.