G.C. (Gerard) Stubenrouch

foto G.C. (Gerard) Stubenrouch
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Source: Parlement.com.

Leraar klassieke talen en wethouder van Breda die in het kabinet-De Quay i onder Cals staatssecretaris van onderwijs werd. Hield zich vooral bezig met lager en middelbaar onderwijs en met het beroepsonderwijs. Ondersteunde Cals i bij de voorbereiding van de Mammoetwet, met name wat betreft het onderwijskundige gedeelte. Overleed op 44-jarige leeftijd. Cals prees tijdens de aan Stubenrouch gewijde herdenking diens nauwgezetheid, toewijding en deskundigheid.

KVP
in de periode 1959-1962: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Gerard Carl (Gerard)

Place and date of birth
Nijmegen, 8 February 1918

Place and date of death
Breda, 22 April 1962

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Main functions and occupations

  • leraar klassieke talen, R.K. "Onze Lieve Vrouwe Lyceum" te Breda, from 1946 until 16 June 1959
  • lid gemeenteraad van Breda, from 6 September 1949 until 16 June 1959
  • wethouder (van onderwijs, cultuur en sport) van Breda, from 1 September 1953 until 16 June 1959
  • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met lager-, voorbereidend hoger-, en middelbaar onderwijs, nijverheidsonderwijs, sociaal-pedagogisch onderwijs, en vormingswerk leerplichtvrije jeugd), from 16 June 1959 until 22 April 1962

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
  • Bracht in 1960 een nota uit waarin de te verwachten behoefte aan en spreiding van scholen voor hoger technisch onderwijs (HTS-plan) werd uiteengezet (5.793)

7.

Miscellaneous

algemeen
  • Had een belangrijk aandeel bij de voorbereiding van de Wet op het Voortgezet Onderwijs ("Mammoetwet') en was in maart/april 1962 aanwezig bij de Tweede Kamerdebatten daarover

Private life
  • Was licht gehandicapt door een klompvoet

8.

Publications

Publications
Winkler Prins Jaarboek 1963

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.