Ch.A. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky

foto Ch.A. baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)
Source: Parlement.com.

Afgevaardigde van het district Maastricht uit een oorspronkelijk Pools adellijk geslacht. Militair, die zijn redevoeringen voorlas als een bevelgevende officier. Sprak regelmatig en met grote passie. Lange tijd prototype van de 'Papo-liberaal'. Na de liberale medewerking aan het opheffen van het gezantschap bij de Paus ging hij geleidelijk afstand nemen van de liberalen en in 1879 stak hij in de Kamer over naar de rechterzijde. Bleef tot op hoge leeftijd Kamerlid en leidde diverse malen als nestor de eerste Kamervergadering na Prinsjesdag. Stond bekend als een gemoedelijke, hartelijke figuur, die populair was bij zijn medeleden.

Thorbeckiaan, liberaal, conservatief (katholiek)
in de periode 1858-1880: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Charles Antoine

Place and date of birth
Tongeren (Oostenr. Nederlanden), 25 April 1796

Place and date of death
Maastricht, 31 October 1880

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • Thorbeckiaan
 • liberaal, tot omstreeks 1879
 • R.K. (Rooms-Katholieken), conservatief (na 1879)

3.

Main functions and occupations

 • lid Garde d'honneur, from 1813
 • officier der infanterie
 • lid Staten Hertogdom Limburg, from 1839 until 1850 (voor de Ridderschap)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, from 17 September 1850 until 1853 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1858 until 1 October 1866 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 November 1866 until 3 January 1868 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 February 1868 until 31 October 1880 (voor het kiesdistrict Maastricht)

Military rank (officer)
 • luitenant-kolonel, until 1874
 • gepensioneerd als kolonel, 1874

4.

Other positions

militiecommissaris te Maastricht, from 1846 (nog in 1858)

5.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Protesteerde in 1871 met klem tegen het liberale voorstel (amendement-Dumbar) om op de begroting van buitenlandse zaken de gelden voor het gezantschap bij de paus te schrappen
 • Stemde in 1872 tegen het wetsvoorstel waardoor werkstakingen niet langer strafbaar werden gesteld
 • Was een verklaard voorstander van het stelsel van plaatsvervanging bij het leger en keerde zich krachtig tegen in 1873 het wetsvoorstel van Van Limburg Stirum om dat stelsel af te schaffen

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

6.

Miscellaneous

algemeen
 • Leidde in de jaren 1874-1880 als oudste lid in jaren de eerste vergadering van de Tweede Kamer na opening van een nieuwe zittingsperiode
 • Zat tot 1879 aan de linkerzijde in de vergaderzaal van de Tweede Kamer, maar stak over naar de rechterzijde

Private life (3/6)
 • Zijn echtgenote, de echtgenote van J.W.M. Bosch (Eerste Kamerlid), en de echtgenote van H. van Sonsbeeck (minister en staatsraad) waren zussen van elkaar
 • Twee van zijn zoons waren gehuwd met dochters van jhr. F.B.H. Michiels van Kessenich, Eerste Kamerlid
 • Zijn Poolse vader was kapitein in Pruisische dienst; vanaf 1789 in de Nederlanden en vanaf 1792 in Tongeren

Campaign trail
 • Werd in 1858, 1862, juni 1866, 1875 en 1879 in het district Maastricht zonder tegenkandidaten gekozen. In 1871 kreeg hij 86% van de stemmen (1 tegenkandidaat)
 • Bij de algemene verkiezingen van 1866 en 1868 versloeg hij H.J. Brouwers

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publications

Publications
Lavater jr., "Politieke Photografien van de aftredende leden der Tweede Kamer" (1879)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.