Ir. H. Adams

foto Ir. H. Adams
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Drentse senator van de Boerenpartij die vanwege zijn oorlogsverleden in opspraak kwam en zich na korte tijd terugtrok uit de Eerste Kamer. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij pluimveeconsulent en leraar. Hij had in die jaren nationaal-socialistische opvattingen en schreef artikelen in een NSB-blad. Na de oorlog was aan hem enige tijd het kiesrecht ontnomen.

Boerenpartij
in de periode 1966: lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Place and date of birth
Gasselternijveen (gem. Gasselte, Dr.), 24 July 1900

Place and date of death
Velp (gem. Rheden, Gld.), 23 December 1980

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • NSNAP (Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij) (jaren dertig en veertig)
 • Boerenpartij

3.

Main functions and occupations

 • adjunct-rijkspluimveeconsulent te Meppel, around 1932 until 1 November 1934
 • rijkspluimveeconsulent in Drenthe en Overijsel te Meppel (vanaf juli 1940 te Hoogeveen), from 1 November 1934 until 24 April 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 20 September 1966 until 16 October 1966

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • medewerker tijdschrift "De Misthoorn" (tijdens de bezetting)
 • docent Rijkslandbouwwinterschool te Emmen, around 1942 until 1945 (2 uur per week)

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Na zijn toelating als Eerste Kamerlid wees zijn VVD-collegasenator ir. Baas zijn medeleden op de houding die Adams tijdens de bezetting had aangenomen. Kreeg in de koffiekamer van de Eerste Kamer na afloop van deze vergadering een klap van Baas.
 • Voerde op 4 oktober 1966 in de Eerste Kamer het woord over een persoonlijk feit, te weten de tegen hem door Baas geuite beschuldigingen. Hem werd het woord ontnomen, nadat hij ook allerlei andere zaken (de Benelux en de E.E.G.) aan de orde had gesteld. Kon tijdens een daarop volgend debat de beschuldigingen niet voldoende weerleggen.
 • Hij vroeg op 15 oktober 1966 ontslag wegens "de onwaardige en bovenal onwettige bejegening" die hem, naar zijn zeggen, ten deel was gevallen

Campaign trail
 • In 1966 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.