Drs. J.M. (Jacques) Aarden

foto Drs. J.M. (Jacques) Aarden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Spaarnestad / Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

KVP-dissident die in 1968 medeoprichter was van de PPR. Was jarenlang secretaris van het Centrum voor Staatkundige Vorming, het wetenschappelijk bureau van de KVP en werd in 1962 Tweede Kamerlid. Gedegen woordvoerder op het gebied van binnenlandse zaken. Afwezig in de Nacht van Schmelzer i vanwege ziekte, zodat hij niet tegen de motie-Schmelzer kon stemmen. Weigerde in 1967 staatssecretaris te worden onder Klompé i en stapte in 1968 met Janssen i en Kessel i uit de KVP-fractie uit onvrede over het beleid van het kabinet-De Jong i. In 1971 eerste lijsttrekker van de PPR. Nadat gezondheidsproblemen tot een gedwongen vertrek uit de Tweede Kamer hadden geleid, werd hij staatsraad. Minzame, progressieve katholiek.

KVP, groep-Aarden (ex-KVP), PPR
in de periode 1962-1984: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Jacobus Maria (Jacques)

Place and date of birth
Hazeldonk (gem. Terheijden, N.Br.), 11 August 1914

Place and date of death
Voorburg, 23 November 1997

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from December 1945 until 26 February 1968
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 27 April 1968 until 1 September 1984

National political party
groep-Aarden, from 27 February 1968 until 28 April 1971

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar ministerie van Handel, Nijverheid (en Scheepvaart), from 1940 until May 1947
 • lid gemeenteraad van Voorburg, from 2 September 1946 until 6 September 1966
 • directiesecretaris Centrum voor Staatkundige Vorming (wetenschappelijk bureau KVP), from May 1947 until April 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 12 July 1962 until 5 June 1963
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 July 1963 until 7 December 1972
 • fractievoorzitter Groep-Aarden, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 27 February 1968 until 29 April 1971
 • fractievoorzitter PPR Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 29 April 1971 until 30 November 1972
 • lid Raad van State, from 1 September 1973 until 1 September 1984 (benoemd bij K.B. van 6 augustus 1973)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Brabants Studentengilde van O.L. Vrouw
 • voorzitter R.K. openbare leeszaal en bibliotheek "Sint Augustinus" te Voorburg

Derived functions (2/7)
 • lid afdeling Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Raad van State)
 • lid afdeling Geschillen van Bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Diende in januari 1969 met zijn fractiegenoten Paul Janssen en Anneke Kessel een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar economische macht in. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer op 25 september 1969 met 74 tegen 48 stemmen verworpen. (9.995)
 • Diende in 1970 samen met Ed van Thijn (PvdA) en Anneke Goudsmit (D'66) een initiatiefwetsvoorstel in om kiezers meer rechtstreekse invloed te geven op de kabinetsvorming. Het wetsvoorstel werd ingetrokken nadat artikel II over de gekozen formateur was verworpen. (10.993)
 • Bracht in 1971 via een door hem samen met Ed van Thijn (PvdA), Anneke Goudsmit (D'66) en Hans Wiebenga (PSP) ingediend initiatiefwetsvoorstel een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 21 naar 18 jaar tot stand. (10.579 & 11.300)

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Medeoprichter van de PPR
 • Was in april 1971 in het alternatieve kabinet-Den Uyl minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier
 • Van september 1971 tot september 1972 uitgeschakeld door ziekte en voerde na zijn terugkeer alleen nog het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel over de opheffing van de gemeente Diepenheim

Private life
 • Zijn grootvader van moederszijde was wethouder van Nieuw-Vossemeer
 • Zijn grootvader van vaderskant en een oom waren lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant
 • Twee broers van hem waren (witte) pater

Anecdotes and citations
 • Zei toen hij zich in 1968 met Paul Janssen afsplitste van de KVP-fractie: "Naar mijn mening zal de politieke heroriëntatie in ons land zich vooral in deze Kamer voltrekken. Ik meen te mogen vaststellen, dat er in belangrijke mate over de grenzen van fracties heen politieke gelijkgezindheid bestaat. De gelijkgezinden zijn naar mijn mening gedwongen, hieraan hun consequenties te verbinden. Deze gelijkgezindheid wijst in de richting van een consequent vooruitstrevende concentratie. Mijnerzijds wil ik gaarne toezeggen, dat ik deze concentratie in deze Kamer zal bevorderen."

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, April 1967 (geweigerd)
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, April 1967 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • W. Slagter, "Aarden, Jacobus Maria (1914-1997)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • J.M. Bik, "J.M. Aarden 1914-1997. Politicus zijns ondanks", NRC Handelsblad, 24 november 1997
 • Jan-Joost Lindner, "PPR-grondlegger Jacques Aarden was niet gebouwd voor klein links", De Volkskrant, 24 november 1997
 • Alexander van Kessel, "Jacques Aarden: Wel aartsvader, maar niet echt thuis in de PPR", in: Ch. van de Belt e.a. (red.), "De Politieke Partij Radikalen 1968-1990. Macht uit het zadel" (2022), 26-27

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.