Drs. P.J. (Paul) Janssen

foto Drs. P.J. (Paul) Janssen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Brabantse econoom, afkomstig uit de Katholieke bouwarbeidersbond, die in 1967 Tweede Kamerlid werd voor de KVP. Een jaar later scheidde hij zich af en vormde met Aarden i en Kessel i de groep-Aarden. Medeoprichter van de PPR. Kwam in 1968 met Aarden met een voorstel voor een enquête naar de economische macht. Na de verkiezingsnederlaag in 1971 trok hij zich terug uit de PPR, maar in 1972 werd hij opnieuw Tweede Kamerlid, ditmaal voor de PvdA. Woordvoerder volkshuisvesting en economische zaken. Werkte na 1976 bij de Nederlandse Herstructueringsmaatschappij (Nehem).

KVP, groep-Aarden (ex-KVP), PvdA
in de periode 1967-1976: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Paulus Jacobus (Paul)

Place and date of birth
Hoeven (N.Br.), 25 February 1927

Place and date of death
Almere, 10 August 2012

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until February 1968
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1968 until November 1971
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from November 1971

National political party
groep-Aarden, from 27 February 1968 until 10 May 1971

3.

Main functions and occupations

 • econoom afdeling calculatie en planning, N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, from 1955 until 1956
 • economisch adviseur, Katholieke Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid "Sint Joseph", from 1956 until November 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 10 May 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 1 October 1976
 • lid Raad van Bestuur NEHEM (Nederlandse Herstructureringsmaatschappij), from 1 October 1976 until 1986

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Milieufederatie Flevoland, from 1990
 • tweede voorzitter Milieuraad Almere, from 1990

Derived functions
ondervoorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 June 1973 until 1 October 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Hield zich als Kamerlid voor de Groep-Aarden vooral bezig met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, sociale zaken en economische zaken
 • Diende in 1969 met zijn fractiegenoten Jacques Aarden en Anneke Kessel een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar economische macht in. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (9.995)
 • Was in 1972-1976 woordvoerder prijsbeleid en volkshuisvesting van de PvdA-Tweede Kamerfractie

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Publications

Publications
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.