Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN) - 16 mei 2024

Friday, May 17 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Besluiten bij: 31865 - Verbetering verantwoording en begroting

Besluiten bij: 28165 - Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Besluiten bij: 31477 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

Besluiten bij: 21501-07 - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Besluiten bij: 36482 - Implementatiewet digitale operationele weerbaarheid

Besluiten bij: 36442 - Wijzigingswet financiële markten 2024

Besluiten bij: 27879 - Versterking van de positie van de consument

Besluiten bij: 36410 - Miljoenennota 2024

Besluiten bij: 36550 - Voorjaarsnota 2024

Besluiten bij: 31066 - Belastingdienst

Besluiten bij: 32637 - Bedrijfslevenbeleid

Besluiten bij: 32140 - Herziening Belastingstelsel

Besluiten bij: 36418 - Belastingplan 2024

Overige besluiten: