Sluit je aan bij de Jonge Democraten voor een progressief Nederland

Source: Jonge Democraten (JD) i, published on Thursday, May 16 2024.

Reactie Jonge Democraten op het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB

Vandaag hebben PVV, VVD, NSC en BBB hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Dit akkoord is een regelrechte ramp voor Nederland en zet een buitengewoon zorgwekkende koers voor de jongere generaties.Terwijl we juist nu behoefte hebben aan visie en daadkracht om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken, kiest dit akkoord voor bezuinigingen op cruciale terreinen, zondebokbeleid dat mensenrechten aantast en halfslachtige maatregelen die onze toekomst op het spel zetten.

Het akkoord kiest ervoor om 1,5 miljard te bezuinigen op het onderwijs, terwijl goed onderwijs en toegankelijk onderwijs essentieel is om iedereen een gelijke kans op een mooie toekomst te geven. Het lerarentekort wordt op geen enkele manier aangepast, schoolboeken worden duurder en studenten die om wat voor reden dan ook studievertraging oplopen worden gestraft met de invoering van een langstudeerboete, waardoor hun studie duizenden euro’s extra kan gaan kosten.

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De jonge generatie zal de gevolgen het meest voelen. Dit akkoord bezuinigt echter 1,2 miljard op het klimaatfonds. Dit is niet alleen schadelijk voor onze planeet, maar ook voor onze economie en de portemonnee van burgers en bedrijven. Het gebrek aan ambitie om klimaatverandering serieus aan te pakken is onverantwoord en laat jongeren in de kou staan.

De woningnood in Nederland is groot en de huizenprijzen stijgen explosief. Terwijl er grote ambities nodig zijn voor woningbouw, maken deze partijen keuzes die de bouw van nieuwe woningen juist bemoeilijken. Ook breder maakt het kabinet bizarre keuzes als het om bestaanszekerheid gaat; het minimumloon zal immers definitief niet worden verhoogd.

Misschien nog wel het meest beschamend is het hoofdstuk over migratie, dat het Nederlandse volk moet doen geloven in het duistere sprookje dat met maatregelen die fundamentele mensenrechten aantasten de veiligheid en bestaanszekerheid in Nederland zullen verbeteren. De spreidingswet en andere maatregelen die een betere opvang van vluchtelingen kunnen bewerkstelligen, verdwijnen in de prullenmand. Daarnaast wordt er ook nog meer dan miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking.

Dit akkoord biedt ook op andere terreinen geen oplossingen voor de problemen van vandaag en morgen. Terwijl Nederland altijd een land is geweest met een vooruitstrevende blik, kiest deze coalitie voor een gesloten en behoudende koers, zonder enige solidariteit en zonder oog te hebben voor ontwikkelingen in de rest van Europa en elders in de wereld. Daarmee wordt de toekomst van jongeren op het spel gezet.

Als Jonge Democraten zullen we ons blijven inzetten voor progressief-liberale politiek en stevige maatregelen voor goed onderwijs, ambitieus klimaatbeleid en voldoende betaalbare woningen. We zullen blijven strijden voor eerlijke en echte keuzes, zelfs als die moeilijk zijn, omdat de toekomst van jongeren op het spel staat. Wij zullen blijven vechten voor een alternatief, namelijk een progressieve koers voor de toekomst van Nederland.