Amendement ingediend op wetsvoorstel 36128 - Initiatief Wijzigen Wet inkomstenbelasting 2001 ivm progressief tarief box 2

Thursday, April 11 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Besluiten bij: 36128 - Initiatiefvoorstel Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 ivm het schrappen van enkele fiscale regelingen en een progressief tarief voor box 2

Overige besluiten: