Gegevens eenvoudig controleren en wijzigen voor ál je toeslagen met de Toeslagen app

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Thursday, March 14 2024, column.

Vanaf 14 maart kunnen toeslagontvangers voor al hun toeslagen hun gegevens eenvoudig controleren met de nieuwe Toeslagen app. Hiermee wordt het makkelijker om tussentijds snel wijzigingen door te geven. Zo kunnen app-gebruikers eenvoudig hun gegevens actueel houden. En verkleinen ze de kans dat ze te veel of te weinig toeslag ontvangen.

Functionaliteiten app

Met de app Toeslagen kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslag(en) nu berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen op een eenvoudige en veilige wijze via de app doorgeven. Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan Dienst Toeslagen mensen via de app attenderen op en ondersteunen bij het geven van wijzigingen, zodat toeslagontvangers hun gegevens actueel houden. De komende maanden worden verschillende nieuwe functionaliteiten aan de app toegevoegd om gebruikers te ondersteunen bij het sneller doorgeven van wijzigingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inladen van opvanggegevens die kinderopvangorganisaties aan Toeslagen doorgeven, zodat toeslagontvangers ook deze gegevens in kunnen zien.

Inkomensondersteuning

Toeslagen biedt belangrijke inkomensondersteuning om mensen te helpen de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. 5,9 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. Het is belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen, hun gegevens en dus ook hun inkomen, actueel houden en eventuele veranderingen hierin aan Dienst Toeslagen doorgeven. Dat zorgt er voor dat mensen de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben.

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen al eenvoudig online geregeld en aangevraagd worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op MijnToeslagen. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij één van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties, sociaal raadslieden en bibliotheken. Daar komt dus nu de nieuwe Toeslagen app bij. Hiermee wordt het voor mensen nog eenvoudiger om hun gegevens actueel te houden.