Dienst Toeslagen werkt aan verbetering dienstverlening

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Monday, March 4 2024, column.

Dienst Toeslagen heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren. Ook heeft Toeslagen extra aandacht voor mensen die geen gebruik maken van toeslagen, terwijl zij daar wel recht op hebben. Dat staat in de 3e Stand van de Uitvoering van Dienst Toeslagen en de reactie van het kabinet hierop, die staatssecretaris De Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verbetering dienstverlening

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen die er recht op hebben ook gebruik maken van toeslagen. Zij moeten weten waar zij terecht kunnen voor hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen of doorgeven van wijzigingen. Voor bijna 6 miljoen huishoudens zijn toeslagen namelijk een belangrijke ondersteuning naast hun inkomen. Daarom heeft Dienst Toeslagen geïnvesteerd in de dienstverlening. Zo is de app voor de kinderopvangtoeslag verbeterd. Later dit jaar komt die bovendien ook beschikbaar voor de andere toeslagen. Verder heeft Toeslagen de persoonlijke ondersteuning uitgebreid met meer ToeslagenServicePunten en werkt de Dienst nog meer samen met bibliotheken.

Extra aandacht voor niet-gebruik toeslagen en verminderen terugvorderingen

Het niet gebruiken van toeslagen, terwijl burgers daar wel recht op hebben, is een van de problemen van het toeslagenstelsel. Daarom blijft Dienst Toeslagen zich inzetten om niet-gebruik van toeslagen terug te dringen, onder andere met publiekscampagnes en het persoonlijk aanschrijven van burgers om hen te wijzen op mogelijk recht op toeslagen. Daarnaast zet Toeslagen zich in om de gegevensuitwisseling met andere instanties te versterken, zodat met de meest actuele gegevens de hoogte van de toeslag kan worden bepaald. Dit is belangrijk om het aantal terugvorderingen verder te verminderen.

Verder blijft Dienst Toeslagen zich inzetten voor verbetering van het huidige toeslagenstelsel. Zo zoekt Toeslagen naar extra mogelijkheden om het aantal terugvorderingen en de complexiteit van het huidige stelsel te verminderen en het niet-gebruik tegen te gaan.

Uitdagingen

Naast verbeteringen in de dienstverlening, signaleert Dienst Toeslagen ook een aantal uitdagingen in de uitvoering. Zo is de ICT-capaciteit om gewenste verbeteringen door te kunnen voeren beperkt en blijft het noodzakelijk om prioriteiten te stellen. Ook Dienst Toeslagen heeft last van de huidige arbeidsmarkt om voldoende personeel te vinden. Daarom zet Toeslagen in op wervingscampagnes, het aanpakken van verzuim, het bieden van ontwikkelmogelijkheden en hebben leiderschap en cultuur intern de aandacht.

Documenten