Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - 22 februari 2024

Thursday, February 22 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 29544 - Arbeidsmarktbeleid

Besluiten bij: 31322 - Kinderopvang

Besluiten bij: 36506 - Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

Besluiten bij: 36488 - Wet verhoging minimumloon 2024

Besluiten bij: 30982 - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluiten bij: 26448 - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Besluiten bij: 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Besluiten bij: 36067 - Wet toekomst pensioenen

Besluiten bij: 29362 - Modernisering van de overheid

Besluiten bij: 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Besluiten bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Besluiten bij: 21501-31 - Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Overige besluiten: