Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht over de toezegging Wetsvoorstel herziening ten nadele over vijf jaar te evalueren - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

Wednesday, October 25 2023

Bij wetsvoorstel 32044 - Wet herziening ten nadele is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.

Bijlage