Definitief verkiezingsprogramma GroenLinks-PvdA vastgesteld

Monday, October 16 2023, 12:30

DEN HAAG (PDC i) - Tijdens het verkiezingscongres van GroenLinks i en PvdA i afgelopen zaterdag werd het definitieve verkiezingsprogramma bijna unaniem door de leden aangenomen. De leden stelden het programma voor de verkiezingen van 22 november op nog twee punten bij.

Een meerderheid van hen wilde de afschaffing van de monarchie en het in één keer omhoog halen van het minimumloon in het verkiezingsprogramma opnemen. In het concept-verkiezingsprogramma stond nog een stapsgewijze verhoging van het minimumloon.

De leden van GroenLinks en PvdA noemen de monarchie "een symbool van ongelijkheid" en vinden dat de miljoenen die jaarlijks naar het koningshuis gaan beter anders besteed kan worden. In het definitieve verkiezingsprogramma komt te staan dat de monarchie ingeruild moet worden voor een 'parlementaire republiek'.

Bron: NOS, Trouw