Troonrede 2023 in teken van terugblik en uitdagingen

Tuesday, September 19 2023, 13:47

DEN HAAG (PDC i) - In de troonrede werd zowel teruggekeken op de tienjarige periode van koning Willem-Alexander als vooruitgekeken naar de nabije toekomst, met verkiezingen in het vooruitzicht.

Nadrukkelijk werd gesteld dat de demissionaire status van het kabinet niet betekent dat er sprake is van stilstand. Zo worden er direct maatregelen genomen om de armoede niet te laten toenemen. Ook wordt voortgegaan met de afhandeling van het toeslagenschandaal en van de schade door de aardbevingen in Noord-Nederland.

Onverminderd zal steun worden gegeven aan Oekraïne in de strijd voor vrede en het herwinnen van vrijheid.

De troonrede bevatte verder een reeks aan vraagstukken die spoedig om maatregelen vragen, zoals het woningtekort, stikstof en klimaat en bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

Toch was de troonrede meer dan anders een opsomming van de stand van zaken, met ten hoogste voornemens. Er stonden veel minder concrete beleidsmaatregelen in. Samenwerking tussen (demissionair) kabinet en Staten-Generaal wordt belangrijk.