SP presenteert concept-verkiezingsprogramma

Friday, September 1 2023, 12:20

DEN HAAG (PDC i) - De SP i presenteerde vandaag het concept-verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. De titel van het programma is 'Nu de mensen', met als belangrijkste speerpunt een "radicale democratisering van de samenleving."

In het programma van de SP is veel ruimte voor ideeën over de verhouding tussen burger en politiek. Zo wil de partij onder andere af van de wachtgeldregeling voor politici, meer transparantie van bestuurders, en een gekozen staatshoofd. Verder bevat het programma klassiek-linkse ideeën over verhoging van het minimumloon, minder marktwerking en investeringen in de sociale zekerheid.

Veel partijen laten hun verkiezingsprogramma doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB), maar de SP heeft er dit jaar voor gekozen daar niet aan mee te doen. De SP zegt niet in de modellen van het CPB te geloven: ‘Het CPB berekent van alles de kosten, maar van niets de waarde," stelt partijleider Lilian Marijnissen i in een reactie.

Bron: SP