Vragen & antwoorden over de nieuwe partij

Source: P.H. (Pieter) Omtzigt i, published on Sunday, August 20 2023.

Kan ik partijlid worden?

Jazeker! Het partijlidmaatschap biedt mogelijkheden om medezeggenschap te krijgen over de standpunten die door de partij worden uitgedragen en is een voorwaarde om deel te nemen in de partij. De contributie bedraagt 12,50 Euro. Aanmelding via de website is zeer binnenkort mogelijk.

Kan ik ook actief worden?

Jazeker! Graag zelfs! Wij kunnen veel hulp gebruiken in de voorbereiding van de verkiezingscampagne, de campagne zelf en het opstarten van de nieuwe beweging. We raden je daartoe aan om het vrijwilligersformulier op de website in te vullen. Op deze manier kunnen wij snel inschatten hoe en waar we je in kunnen zetten. We hopen je snel te ontmoeten!

Kan ik sponsoren?

Jazeker! Iedere bijdrage is welkom. Wij accepteren geen grote giften. Om toch een volwaardige campagne te kunnen voeren zijn wij daarom afhankelijk van veel mensen die bereid zijn kleinere bedragen doneren.

Omdat de partij net is opgericht, verloopt de ondersteuning op dit moment via de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt. Deze kun je vinden op www.steunfondsomtzigt.nl/donatie. Wij zullen geen business club oprichten.

Kan ik mij kandideren voor de Tweede Kamer?

Als je vindt dat je beantwoordt aan de eisen die in onze profielschets voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen omschreven staan, nodigen wij je uit om te solliciteren. Alle informatie en het formulier om je aan te melden vind je op deze aanmeldpagina. Je moet je daarbij goed te realiseren dat het Kamerlidmaatschap een functie is die zowel persoonlijk als professioneel veel van iemand vergt.

Wat zijn de speerpunten van de partij?

Speerpunten van de nieuwe beweging zijn Goed Bestuur en Bestaanszekerheid. Op beide thema’s heeft de nieuwe partij al voorstellen klaar liggen. In het verkiezingsprogram zullen daarnaast natuurlijk ook concrete oplossingsrichtingen en voorstellen voor andere beleidsvelden genoemd worden. We verwachten dat het verkiezingsprogram begin september openbaar wordt.

Ik zie nog geen standpunt op bepaalde onderdelen

Dat klopt. Wij zijn een partij in oprichting en er zijn nog tal van onderwerpen, waar wij nog geen afwogen standpunt over geformuleerd hebben. Wij zullen ons ook niet haasten om dat alsnog snel te doen. Wij zijn een partij die weloverwogen en op basis van voldoende informatie standpunten inneemt. Wij vragen u erop te vertrouwen dat wij op die terreinen gezamenlijk tot weloverwogen standpunten zullen komen.

De partij bouwt voort op het politieke werk van Pieter Omtzigt in de afgelopen jaren. In dit basisdocument is daar meer over te lezen.

Komen ook lokale en provinciale afdelingen van de partij?

Wij zijn nog een partij in oprichting. In normale omstandigheden is het al een enorme opgave om een partij tot stand te brengen, laat staan gezien de tijdsdruk waarmee wij thans tot resultaten moeten komen. Wij hebben er daarom voor gekozen om ons voorlopig alleen te richten op het tot ontwikkeling brengen van een bloeiende landelijk partij. Een volgende stap zou kunnen zijn dat afdelingen gevormd kunnen gaan worden. De statuten voorzien in die mogelijkheid.

Wie stelt de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer vast?

Wij zijn een nieuwe partij en dat betekent dat het bestuur de eerste keer de kieslijst en het verkiezingsprogramma vaststelt. Pieter Omtzigt zit zelf niet in het bestuur maar het spreekt voor zich dat hij heel nauw bij de vaststelling van de lijst en het verkiezingsprogramma betrokken is. Bij volgende verkiezingen stelt de Algemene Ledenvergadering kieslijsten en programma’s vast.

Wat zijn de grondbeginselen van de nieuwe partij?

Deze zijn opgenomen in de statuten en uitgewerkt in een document met grondbeginselen en uitgangspunten.