36381 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juni 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Kuik, Mutluer.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES te wijzigen teneinde het openbaar maken van beeldmateriaal van iemand die dringend hulp behoeft of iemand die dringend hulp behoefde en inmiddels is overleden strafbaar te stellen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Kuik en Mutluer tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers

2.

Documenten

(8 stuks)

2 22 juni 2023, geleidende brief, nr. 1     KST363811
Geleidende brief
 
2 22 juni 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST363812
Voorstel van wet
 
2 22 juni 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST363813
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.