Europese Commissie doet voorstel meerjarenbegroting en Europese inkomstenbronnen

Source: P.J.G. (Paul) Tang i, published on Tuesday, June 20 2023.

De Europese Commissie herziet vandaag de Europese begroting en stelt nieuwe inkomstenbronnen voor. Deze strategische herijking stelt de Europese prioriteiten vast voor de komende vier jaar en dat is nodig. Door de inflatie zijn de kosten om Europa draaiende te houden omhoog gegaan, terwijl de noodzaak hoog is voor nieuwe fondsen voor de wederopbouw van Oekraïne en het stimuleren van groene industrie in Europa.

PvdA-Europarlementariër Paul Tang reageert: “Alles wordt duurder. Niet gek dus dat ook de Europese Commissie om extra geld vraagt. Maar de standaard reflex om met de pet langs de hoofdsteden te gaan, is de verkeerde. Laat in plaats daarvan de grootgebruikers van de interne markt hun steentje bijdragen, middels een heffing op de winsten van grote bedrijven. De Commissie doet hier een voorstel toe, maar dat is te weinig ambitieus. Europese uitdagingen als de energietransitie, de oorlog in Oekraïne en spanningen met China, vergen Europese antwoorden en nieuwe Europese inkomsten. Een interne-marktheffing is hiervoor de beste kandidaat.”

PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten vult aan: “Oekraïne moet zich zo snel mogelijk definitief bevrijden van de Russische agressie. We kunnen niet verslappen in onze steun aan Oekraïne en in het nu al samen met de Oekraïners vormgeven en starten van de wederopbouw. Dit is onmiskenbaar een gezamenlijke opgave voor Europa, ook voor grote Europese bedrijven.”

Achtergrond

Op dit moment presenteert de Europese Commissie haar voorstellen tijdens een persconferentie. De Commissie vraagt extra geld om met de inflatie en hogere rentebetalingen om te gaan, en om een herstelfonds voor Oekraine op te zetten. Door geld anders in te zetten komt de Commissie waarschijnlijk ook met een soevereiniteitsfonds voor Europese industrie. Daarnaast wil de Commissie een heffing instellen waarmee landen extra afdragen aan de EU op basis van de winstgevendheid van de multinationals uit een land. Het is een zwakke versie van de interne marktheffing waar de Europese sociaaldemocraten voor pleiten.